Nitriansky samosprávny kraj - Účtovné závierky

2020

2019

2018

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2017 - 31.12.2017
Zdroj
CKS
CKS_POZNTXT_ROPO_15831.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_15831.PDF
CKS_UZTS_ROPO_15831.PDF

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
CKS
CKS_UZTS_ROPO_13792.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_13792.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_13792.PDF

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
Centrálny konsolidačný systém
CKS_POZNSTR_ROPO_11737.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_11737.PDF
CKS_UZTS_ROPO_11737.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2014 - 31.12.2014
Zdroj
Centrálny konsolidačný systém
CKS_SAUDIT_ROPO_9726_20150916.PDF
CKS_UZTS_ROPO_9726.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_9726.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_9726.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
JÚŠ
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha