Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. - Účtovné závierky

2021

Typ uzávierky
Obdobie
01.01.2021 - 31.12.2021
Zdroj

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
SAM
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Audítorská správa UZ 2016.pdf