SZČO s IČO 40387135

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.12.2019
Zdroj
FRSR