SZČO s IČO 40793583

Dátum vzniku
01.01.2004
Predmety činnosti
 • Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (od 1.1.2004)
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby (od 1.1.2004)
 • Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 1.1.2004)
 • Činnosť organizačných, ekonomických a účtovncýh poradcov (od 1.1.2004)
 • Vedenie účtovníctva (od 1.1.2004)
 • Administratívne služby (od 2.8.2013)
 • Reklamné a marketingové služby (od 2.8.2013)
 • Prieskum trhu a verejnej mienky (od 2.8.2013)
 • zobraziť ukončené
 • Inžinierska činnosť (od 1.7.1995 do 1.8.1997)
 • Sprostredkovanie obchodu (od 1.7.1995 do 1.8.1997)
 • Sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočnických služieb) (od 1.7.1995 do 1.8.1997)
 • Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe (od 1.7.1995 do 1.8.1997)
Dátum aktualizácie
01.02.2020