SZČO s IČO 41093062

Dátum vzniku
01.11.2005
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • Výroba cestovín (od 4.7.1994 do 7.2.2000)
 • Výroba,nákup a predaj kávy a čaju (od 29.9.1992 do 7.2.2000)
 • Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 4.7.1994 do 7.2.2000)
 • Prechodné ubytovanie v súkromí (od 29.9.1992 do 7.2.2000)
 • Balenie potravín (od 4.7.1994 do 7.2.2000)
 • Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe (od 11.2.1997 do 7.2.2000)
 • Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku (od 11.2.1997 do 7.2.2000)
 • Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy (od 11.2.1997 do 7.2.2000)
 • Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce (od 11.2.1997 do 7.2.2000)
 • Upratovacie práce (od 11.2.1997 do 7.2.2000)
 • Maloobchod v rozsahu voľných živností (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Sprostredkovanie dopravy (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Upratovacie práce (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Výroba píliarska a impregnácia dreva (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Služby v rámci ťažby dreva (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Služby v rámci lesníctva - lúpanie kôry, odvetvovanie drevín (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Služby súvisiace s pestovateľskou činnosťou v lese - vykonávanie ochrany rastlín a drevín postrekmi (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Služby vykonávané stavebnými mechanizmami (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Demolácie, zemné a výkopové práce (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Prípravné práce pre stavbu (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Maliarske a natieračské práce (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Montáž sadrokartónu (od 1.11.2005 do 2.7.2020)
 • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 19.4.2012 do 2.7.2020)
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (od 8.12.2014 do 2.7.2020)
 • Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: elektrické zariadenia do 1000V v objektoch triedy A,B s nebezpečenstvom výbuchu včítane bleskozvodov (od 8.12.2014 do 2.7.2020)
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 7.10.2015 do 2.7.2020)
Dátum aktualizácie
15.09.2020