SZČO s IČO 41643097

Dátum vzniku
11.11.2005
Predmety činnosti
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 11.11.2005)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.1.2006)
 • Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 1.1.2006)
 • Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení (od 3.4.2017)
 • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (od 3.4.2017)
 • Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok (od 3.4.2017)
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 3.4.2017)
 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov (od 3.4.2017)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 3.4.2017)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 3.4.2017)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 3.4.2017)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 3.4.2017)
 • Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami (od 3.4.2017)
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 3.4.2017)
 • Služby požičovní (od 3.4.2017)
 • zobraziť ukončené
 • Sprostredkovanie divadelných, filmových, audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných, tanečných predstavení, výstav výtvarných diel, festivalov v oblasti kultúry a umenia (tzv. agentúrna činnosť) (od 1.4.1999 do 19.3.2001)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností: - iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.4.1999 do 19.3.2001)
 • - konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) § 33 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení (od 1.4.1999 do 19.3.2001)
 • Sprostredkovateľská činnosť (od 1.4.1999 do 19.3.2001)
Dátum aktualizácie
07.07.2022