Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - Účtovné závierky

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.12.2019
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke NUJ.PDF
Príloha k účtovnej závierke NUJ.PDF

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke NUJ.PDF
Príloha k účtovnej závierke NUJ.PDF