SZČO s IČO 43312691

Dátum vzniku
02.09.2021
Predmety činnosti
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický jazyk (od 3.9.2021)
 • Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: anglický jazyk (od 3.9.2021)
 • Administratívne služby (od 2.9.2021)
 • zobraziť ukončené
 • Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 1.9.2006 do 4.9.2006)
 • Spracovanie údajov na počítači (od 1.9.2006 do 4.9.2006)
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk (okrem vyhradených) (od 1.9.2006 do 4.9.2006)
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk (od 18.2.2013 do 3.7.2018)
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 18.2.2013 do 3.7.2018)
 • Vyučovanie v odbore cudzích jazykov- anglický jazyk (od 20.8.2014 do 3.7.2018)
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický jazyk (od 11.1.2019 do 25.2.2020)
 • Administratívne služby (od 9.1.2019 do 25.2.2020)
Dátum aktualizácie
05.09.2021