SZČO s IČO 43398952

Dátum vzniku
01.11.2006
Predmety činnosti
 • Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 1.12.2006)
 • Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 1.12.2006)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 1.12.2006)
 • Vedenie účtovníctva (od 1.12.2006)
 • Podnikateľské poradenstvo (od 1.12.2006)
 • Reklamná činnosť (od 1.12.2006)
 • Vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 1.12.2006)
 • Zhotovovanie web stránok (od 1.12.2006)
 • Prieskum trhu a verejnej mienky (od 1.12.2006)
 • Spracovanie údajov na počítači (od 1.12.2006)
 • Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera (od 1.12.2006)
 • Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 1.12.2006)
 • Viazanie a konečná úprava kníh (od 1.12.2006)
 • Výroba suvenírov a ozdobných predmetov z textilu, prútia, slamy (od 1.12.2006)
 • Organizovanie kurzov, seminárov, školení a prednášok (od 1.12.2006)
 • Výroba kovových konštrukcií a ich častí zváraním (od 1.12.2006)
 • Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 1.12.2006)
Dátum aktualizácie
01.02.2020