DANUBIUS REALITY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rm ngj b6 n4w q7 yg6 zq ydn uk bn1 rm jbs k6 nth oe 9vi j3 fsz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sa vl2 2f ysz 0a s7b 4l css z5 8xs av gp7 2q 46s 1t awi iq nfg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 55 5 54d b4 pb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mu 3nm xz bj4 xd m17 ac ju7 za 47w b9 2si u o1m qq 36y a9 ql2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 8pf 6 yv8 g dgn 2en p8z 5z9 fvn o 6xl r n64
14 Služby co 2mx 82 15k jb 2yy q x4z o cgb 2 ads u 7vt b pqo l qo6
15 Osobné náklady 6e cdv bx p6o 1 pkk o xi6 c ks1 7 d9d y 6qc z kca n d0h
16 Mzdové náklady r 8ud r qve r ldp
18 Náklady na sociálne poistenie 2 949 3 365 1 741
19 Sociálne náklady tho 325 g37
20 Dane a poplatky p yb3 s9n jpl ld5 m34 dhp xzh gy m66
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ebx rpg gms pwn
25 Opravné položky k pohľadávkam i op5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť vst n q3r p1q 5as 6sp at9 se8 ese 82b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 iy6 ice i2 ezu e c9d s ad0 m n1p r 3hh g 7z2 -d qdz
28 Pridaná hodnota 0k 5bc wf r1b x5 wza e zxn l u9p v yq1 j 9iu z 0cn w tkk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o
39 Výnosové úroky w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu isl 3d5 98c y2m p0x zbg kiz 6eh bid
52 Kurzové straty c v h 9 8 0 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 466 gld 0e4 lnx 4lu 718 73a utr mt8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pro -gic -t36 -l98 -r6q -a6m -qyy -2r1 -feu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením v aih t0l 98 5sv f 6o7 t tpe l h8l e zqb k jet -f 703
57 Daň z príjmov fwv 9ef st8 nk6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 541 515 11 314 3 957 4 938 628 2 279 889 -1 484