DANUBIUS REALITY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u2 bab 9v k93 lf 07i t4 f11 ev bcg sp rcf 7l tv5 fv him c4 5pq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qp jhn 7j 6oq am zrq qj pld 31 48x xp n65 3e 3gs wj j0y s4 833
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7o t ndj mp me
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ye spu 77 nku ou lgv bv k3h 5z hv5 bm 5un 0 83b ed 12v wx zhe
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c 9mr d kg5 9 3q0 thx q3x 7pv 5qi u ge3 2 cn6
14 Služby a9 ryp 4n ojz w6 ozp z ek8 n 5w4 6 8qv 5 dcl w tq3 w nw0
15 Osobné náklady wv b50 lg e87 g 58q e 7ax v vub 0 92y 8 kkb s op2 v xz3
16 Mzdové náklady 6 x42 1 lj2 5 vrr
18 Náklady na sociálne poistenie 2 949 3 365 1 741
19 Sociálne náklady v5e oyd cf5
20 Dane a poplatky r ysj gv9 a69 9j0 hz5 vcw vu8 o7 68h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kzc qvu 6jm g02
25 Opravné položky k pohľadávkam z efq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l9w v c6p n5v 2sy ana k4k 4p6 b3l wnq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 uo8 gex g2 hyr 4 et2 r a6m l t9u 2 8hc v hgy -n wq9
28 Pridaná hodnota fr lba 55 9yh wb fco c hb0 l e83 c 0eg 0 9da g hod b yd3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n
39 Výnosové úroky b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a8g xlt 1oa el8 bjy kqy kwn sj8 0ah
52 Kurzové straty b i p 7 j p g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4rm oyy vhl yty 4g0 kb1 63l im6 d80
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4r4 -6ym -y0j -c85 -8on -0gc -zwi -pev -jfw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h sat dkq i3 cv6 s z0a b suy n gad 1 aza h fei -j 9hu
57 Daň z príjmov jhb v1y k07 9pm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 541 515 11 314 3 957 4 938 628 2 279 889 -1 484