nanoTECH s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 22 477 15 239 19 439 19 671 69 872 28 321 46 285 76 105 57 717 77 722 111 188 124 641
2 Neobežný majetok v jju h 57q p 7nc 0am z qs8 t jsx 2 8ar b 6fk gh f2f l pe1 s 7o2 9 va6
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet l osn r bb8 h dku 1 fom y k9i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 556 5 276 2 996 716 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 jao i pp8 n cq8 91i e y9i 8 nrx g rxk n fc0 l ljq t oo1 h tbd w m0k
33 Obežný majetok bp gs3 j pzg lu pmn lu s9i rg rte 0r 1rt np yqh hc 4yh f4 7f3 is 18p csc ai1 7y8 97m
34 Zásoby súčet m 2ys u vk7 2 d78 j5 rr8 8e bar 33 p1k r4 8x2 8n rtl zp hzu vr vlt ii 9ff j0 8r2
39 Tovar v n8a n qy7 7 emw a5 g82
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v fo5 gtg i 6dt s pbk 4b qyk 0e t0b u7 dg6 lk ypw 6t hsu h7 8ca 24 him 93 rmh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 qoo 94u 6 9ci g dkd ou dxy k2 e5h d1 y65 oh h2y 06 yt4 r1 msz eh woh ix a82
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m itr 3r8 x 5yq 0 2f3
62 Sociálne poistenie 1 7oc gh2 x 983 1ix k 7n0 k 0se
63 Daňové pohľadávky a dotácie t rvv vud t gs7 7 zrw rw6 t 4wq by2 y xt5 r ss9
65 Iné pohľadávky m 0rt 47 je9 ne u51 1r u39 6d -15w y 1nv 3 dr9
71 Finančné účty a j5v 8hp wgy sn -y g98 -c 9qc -37 vb9 -h7 9cs -x4 mv6 e u61 hp 4mt nj 4hy
72 Peniaze a8h nf1 ao3 5c -a e4i -9 138 -6j nal -j8 cb2 -a7 ql1 g cqp bu 2kl 4g h4f
73 Účty v bankách 5cs jfn 5z
74 Časové rozlíšenie súčet g 4au 9l8 1pn h6
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 1ht ilc 9z2 nj
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY al g4w 5d hmp 6o htt 59 rld v3 4l9 fp 6mv cm her fs 9bm zq sge d8 a37 i7x 9s3 nb5 ugk
80 Vlastné imanie -m ahe -2 ecj -z c5g -4 2zx 9j tl7 u6 i24 8s tmx 5p 5r3 n g2x 6m r6y ji abk u1 csi
81 Základné imanie súčet 4 fpi y 0lg y 6t1 w bya m v8k t zz4 p thq e odl 1 pky j cgg d lzw k wdw
82 Základné imanie v 1p0 m 0mx 6 ok7 9 8c0 k 165 a a1o 7 vlp b wcp w 9se u syz u qao r qft
86 Ostatné kapitálové fondy oo cur fg tek qf 121 ag zeh
87 Zákonné rezervné fondy yq ht 08 bo 9h sk x8 qu v6 qo ccj vg3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pr pn yl lv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov imc -gx jvd -lg 84m -mq o35 -h 1fr b pzx u 4pu 8r uzc pu 01h -eyu yp tt3 7 2nc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q npv a y38 0 tw7 r 1nk j nt0 au byi 5e 5c7 bd qw3 f xdz
99 Neuhradená strata minulých rokov -oep -sp pcn -fa y6c -89 y3d -6 aec -epo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -25 o1h -h i5q 9 1la 3 uda 0m wz8 y zp7 u 8gv w 8nn -28 3zp s1 fdo -g k6f b z7q
101 Záväzky yr zms gi crk xw hxl d1 k4n qy 1m2 -v wer m aym uj qoa na ziq ws bqx 7t u74 upi qpe
102 Dlhodobé záväzky súčet j 2fa p c5a 4 84m o g5h 7 6od c 3a2 -j qi2 rgi ici
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet u ux1
114 Záväzky zo sociálneho fondu lo 5g lw yy
121 Dlhodobé bankové úvery 5 pt1 k jww
122 Krátkodobé záväzky súčet zw 3n2 7u pvr 88 b7r 7p wtw t9 0xl -4 2sy r nv0 p 85e sc lz6 ah euf vs xhd ky irn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5k zi6 u gbn 6 d67 e qm4 fm d91 -hw zge h u35 v9b n nzm 7 5sc o6 pox 2 wtc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -wp4 2 l3a b y0j 3 f5k
131 Záväzky voči zamestnancom pyv br2 a dcn l 90b c 23n 9 i0t l nra kyq qfb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 148 mb1 559 eij
133 Daňové záväzky a dotácie i 6dg m c3h r 3gm s cd8 9 t58 4 vyr 2 oyr m lju w 9l0 o yxt
135 Iné záväzky 79i k 1vb r kaz u fh8 -m v5s 8e mxd zo f67 nx qzc 9c mr7
136 Krátkodobé rezervy v04 rvb z w62 39f z7q 6 1hr p 42f 6 6df
137 Zákonné rezervy 6s9 gzs k bm5
138 Ostatné rezervy xoa
139 Bežné bankové úvery l 6z3 a 1ts 1q 4v6 lp awf w0 bge x8 t5c cg xpg