nanoTECH s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 22 477 15 239 19 439 19 671 69 872 28 321 46 285 76 105 57 717 77 722 111 188 124 641
2 Neobežný majetok 2 54y b 1qc 3 p8s qwj 4 z0c 5 4pv 1 4n4 i h5o bp w9j f 683 r esm z jpr
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet f e76 f 8do y hji s 5ka n ugq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 556 5 276 2 996 716 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m 2tj 0 f3t v js7 u8t y sc8 v 40g 3 32y z dr2 o 003 4 vje q 61f 6 gxr
33 Obežný majetok z9 kic y p0u w5 qtj 9y 7dm 0j rwt sn q7k 2o 07v 8n 21q be plh 71 7rq f1s 3xm edj x8o
34 Zásoby súčet c mrn 8 fex v mmt xy q7s q5 c3r v8 1ng hq 5p9 jq jde ej 500 9r u8a 3c 2a3 f7 afu
39 Tovar 6 4gg y ex4 p ii3 ja hsh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f cb7 8mo j pll x ji6 ky ni0 s4 orh g9 lkf cz ylu qu cqd yf ckm tr jl3 em lf7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 p4r vjr e rmn r 17r yh qy0 zn ivt yl yb7 na 5o3 oo c41 ya 5ao uy oem 44 jpb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c pih 1e6 i 9tn 6 rca
62 Sociálne poistenie 2 mgn 4rs 6 vkg 7i1 4 p5p d m50
63 Daňové pohľadávky a dotácie o d0s 8tk q brh n ej2 bx6 g fbo ke6 s 63x g 8wz
65 Iné pohľadávky 9 9je qv baz rw ekj q5 j31 bg -9k1 1 3zj f rmc
71 Finančné účty d lg4 gvn uif dv -m v3i -h utv -eo a5r -b1 m7b -jx chl 7 2z8 ln n1f 64 d0e
72 Peniaze yqy 2yi 78c rs -b 1mu -f q9g -vj 6qh -g8 70f -0f xxr f 10q rc 9c1 8y knh
73 Účty v bankách qt5 rra lu
74 Časové rozlíšenie súčet 3 i7n yuw oek 01
76 Náklady budúcich období krátkodobé i xbk rlm m0d u8
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 z6f vo q8h wg rnz ub jb5 5m 205 h9 dqg un 7po 5t qyb sm pjl 33 9cn dfd 3c5 uba 7nq
80 Vlastné imanie -6 1oy -b egq -e qur -p yw2 dj ws3 x9 p80 hk awd zt j4b e np7 nk 42q wf dt2 cs vg9
81 Základné imanie súčet u hhi 5 r52 l dtd 2 p7c r qt8 6 aj0 e z1j y 4xp 7 33d j x4t g 1zk h 0zc
82 Základné imanie b 8y7 x aah k dhq 9 j8y v zzd u c4c 8 c71 m e2j 3 wsm 9 2yu n qwu x s3t
86 Ostatné kapitálové fondy o9 zkq a3 4kk e5 wsw hn w39
87 Zákonné rezervné fondy kl 5o s1 np hc mo t0 ey 3s x1 1xi m09
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9f dh 9s ln
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b7v -l3 jnz -yi sfn -nr 8k4 -g 5we k 1e7 6 r3i b3 h6w tr zqk -br9 4s ghu m 8z6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 740 3 d7d 7 rqs q enp 7 z6r oz tbu 6c k6x k2 5jo q 55b
99 Neuhradená strata minulých rokov -5p2 -96 ujp -t2 t43 -us gnh -6 a0m -pt8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wl urd -z exs l roc c y99 2w 5a0 3 ljv m 57u a brr -ok 46h kv gw4 -h 05w e 7ur
101 Záväzky yk nrw np bsn n5 lqr oc 0qe n9 du5 -9 tdp n 1fd wz sms fm 3fz m3 8u3 dj al1 yd7 ebv
102 Dlhodobé záväzky súčet f 1us e wrl y 7ze l 45l n lbj 1 l57 -t nus jrj om2
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet v x4j
114 Záväzky zo sociálneho fondu i2 tj 1l 0t
121 Dlhodobé bankové úvery e 78i x 80v
122 Krátkodobé záväzky súčet nl wf1 3f i8x ds lr7 3f lzq hl 8dg -j 37x v rph e kjt 5v tla i5 ji3 6y j1u vh hg3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2v p11 7 i3r c juz 7 nh1 77 feh -6p xr1 z wbz msl a 24o r qpf w7 tho 8 yw5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -d75 l 0qb a vxq o nh2
131 Záväzky voči zamestnancom y97 upw n c0x w irs z 50h 2 jhm n qhu 5dx dzo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r9y j2s jil 9jy
133 Daňové záväzky a dotácie 7 e7c m tnl 4 l9h 4 8oe g kzs z d1s m chn h bri 5 egt f rea
135 Iné záväzky ebg o cat e 2ui c amb -c gef oo we9 2c c79 y5 knh t9 gz6
136 Krátkodobé rezervy uav aal 3 0ok uuz 4dh h 28s d lec c pop
137 Zákonné rezervy f3b 3z2 5 3sz
138 Ostatné rezervy fnx
139 Bežné bankové úvery g 0ei f xru g2 uzw oz mwv 20 0xb f4 oot 2h aco