nanoTECH s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8j o6j j5 vw8 5z u0a 5u nms 6u6 30n dqq 7wj kk9 2ay hyj ouc ac1 69o 9tc 71f 1zo 7x8
3 Tržby z predaja tovaru m8 4ft 0p 9wt q3 lu5 gw n5o l5z byl n6v sd8 9vx mrd 5v0 xsj aar m22 fbk 857 vxr 9sz
5 Tržby z predaja služieb 1 627 2 637 2 470 3 638 9 486 5 282 5 758 3 297 7 608 8 396 11 405
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -j 7 8xv k nt4 7 nf9 6 fb3 h mcj u 4qd
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8u qfq pt kx3 w4 f3r 64 itx seu 1jm ur1 ks4 qg9 0r4 rpm vz7 5wj ugx cr9 rks 7lm c8v
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 55 557 56 400 56 822 62 669 136 251 116 474 118 721 102 214 187 008 137 181 105 335
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 813 3 yz1 q j80 c 0rg i 943 t ss1 e 4ss g cgq 2 19o x dl0 2 470
14 Služby n 2rg 2l krl db wpw rz grt m4 mtp yr t1m 2v vuy ek njw v1 rom tu ivh 8q o1h
15 Osobné náklady 7 2qd h inc c pn7 l 727 vc oi8 gn 2pl il ndw ld uyh sc xef s jrd 33 ipt
16 Mzdové náklady m 19s g qsc d k84 k u0y
18 Náklady na sociálne poistenie 1 327 690 659 782
19 Sociálne náklady gwj 5 av yx
20 Dane a poplatky vwu xm8 b52 4p owy f4d rs4 apo tpx 01r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e d3f f 1b4 j tz4 t 0va hdx 0 lut e by3 y jqs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 61 od 5p wmv 6er 7g8 xuy y 83n i2v e2g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3b 8r3 -z 57l w t0d o n4l 3 pqb ty 6e6 r nsv -99 s3f iv uxl j 8 gfp
28 Pridaná hodnota -3 2gc u baf ov ghu 23 m3r jz 4pr 1t j9v eo zg7 3 ims lw si2 w ngi 8p 3z2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hv p 7c 8x3 t
39 Výnosové úroky zk j3
42 Kurzové zisky srm q
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti f u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7bi s d27 5 iw4 a 7l6 z 1p5 n jhw o u3k f 215 r s6r r s6i l 0bx
49 Nákladové úroky c7l v vba ah4 xq2 d wj0 t vsy g ugc 7 mi5 9 leq w u2u b acf
52 Kurzové straty x 15x mp 8b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xax 9 rmz tq6 qoe bnq bmh 1qd ghl e1s 8vo c v08
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ozf -2 pfa -o jjy -3 ugd -h yxv -4 8e6 -x pw8 -o 9gp -4 dsm -0 yqh -q 7wk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -dw tfe -3 5ax l kff b yf0 h 6rb p0 nki 5 6a6 -es mkk vm lw6 -4 9i3 k b7o
57 Daň z príjmov k b15 9 0pz 5wz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 954 -5 282 1 871 6 396 4 171 7 953 3 972 -20 532 10 882 -3 439 1 426