MRM Construction, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 138 651 211 773 360 989 360 989
2 Neobežný majetok 8i6 79l gwj j55 6pr e72 gno agi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 118 668 196 643 349 546 349 546
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 e2j z cxm
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 115 117 195 456 349 546 349 546
33 Obežný majetok yq fcz iq q3f qd khg uw vsl
34 Zásoby súčet h0 st
35 Materiál fn 1o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ix dtm 2r uuc 2 g6e m ftp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gu7 y6i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o8z ht9
63 Daňové pohľadávky a dotácie sx wfh 89 rcw 5 djl 5 mff
71 Finančné účty j aip l sds h 5p5 d bdl
72 Peniaze 1 1vo 4fz fzp 1k0
73 Účty v bankách ln7 h94 m zjg k v66
74 Časové rozlíšenie súčet bm4 aqj 7p 32
76 Náklady budúcich období krátkodobé kw1 kvd 1k gd
PASÍVA 2008 2009 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nnn 7t2 r5t o8y 886 5zy xc0 ryd
80 Vlastné imanie -t n99 -x tjy -6 17y -1 1di
81 Základné imanie súčet 5 q4t a lgz b fm7 9 rdf
82 Základné imanie 8 co9 t j3f x rpy 7 7pi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -we7 -w wfx -5 7kh -gp 577
99 Neuhradená strata minulých rokov -uux -s f6z -5 r9b -4t hsf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o ehp -b3d -v j3e
101 Záväzky v62 g5x r7q nan 93c up7 l2x jf0
122 Krátkodobé záväzky súčet rx0 woy j13 n0u y67 z0j qkl jc2
123 Záväzky z obchodného styku súčet pq hfm wm ur0 n dye h nl0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xl6 2n1 js2 unz k80 ufm nqy lbo
133 Daňové záväzky a dotácie avk