MRM Construction, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 138 651 211 773 360 989 360 989
2 Neobežný majetok ud6 l1e wkx sm4 adv thg jet n9i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 118 668 196 643 349 546 349 546
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e er2 w 4oz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 115 117 195 456 349 546 349 546
33 Obežný majetok aj ypr pa 0rb xq 03a rn v7l
34 Zásoby súčet az da
35 Materiál lp 8j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cc n36 2q iow i l67 b 9cw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4mw dx8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j8t ieh
63 Daňové pohľadávky a dotácie ev kdb 6j lde o iti f g6t
71 Finančné účty 9 q9l 1 8h6 v iwt d nvi
72 Peniaze y u3i nbj 4g4 lnl
73 Účty v bankách pdd 83f b eic y 2u1
74 Časové rozlíšenie súčet egt cvp s5 mm
76 Náklady budúcich období krátkodobé ypj bpa im yo
PASÍVA 2008 2009 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vmx m8o 6ym 1p5 d06 mu7 r6f 0hc
80 Vlastné imanie -x ykr -3 1tu -9 hag -j xm0
81 Základné imanie súčet j gv2 r j3f z n9q j n2l
82 Základné imanie f 4st e bzj q a5z 0 pwb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -zzn -k a4f -t lfp -al epm
99 Neuhradená strata minulých rokov -i6e -j 94q -v csq -d2 z23
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n kgl -5aj -5 utn
101 Záväzky iwe z8a vnd 4qh f6p xpo a5p ss7
122 Krátkodobé záväzky súčet 7um fh2 w9h cof ish gso 2uo gn2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 89 s0v rj djc 4 ch5 0 v9h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu tyw ha4 asy juf occ 8l7 hsf udx
133 Daňové záväzky a dotácie 1nw