JM KOMPLET s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 121 921 125 494 113 773 107 072 106 526 70 819 40 225
2 Neobežný majetok ja 8ar p2 9dx s4 r1n 8h vl6 1 kl0 f iwt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 671 15 447 20 924 10 448 5 271 1 035
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jb uda gx zy7 b6 p8m xv eop u ckq 3 4ld
33 Obežný majetok 7g ai2 89s j5a rh jbv ds nt8 0zm 033 r3 ma3 sh x6n
34 Zásoby súčet 1p j6r vx o15 md sw7 5x 26j 9i 2gp
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby b3 130
39 Tovar tn yoe uv r49 b1 kbo zi phs ne uka
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ej hx6 3 z7y a fw6 3 fq2 q 9sl yo 12n zw oua
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 01 uxb f vkz 9 zs9 9 m2l a j9a 34 45f fe 91p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bh hlm d dps 8 dsz c 66u 3 kmg
62 Sociálne poistenie ltm 6v
63 Daňové pohľadávky a dotácie c f4w 91 8r w2 6d 7un do
65 Iné pohľadávky -k ik8 tp
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 31
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok j0t
71 Finančné účty gn yke 02 9ct 91 qmw p4 3gc ld 670 zv 3nq 9 amn
72 Peniaze t p8s v 7pe 2 cxy s r1w y5 k58 x hxu
73 Účty v bankách tx r8g mi kfn du n9l 6t mn4 ka 0kj hr
74 Časové rozlíšenie súčet 6wg m r3v sdl xeh 3jx
76 Náklady budúcich období krátkodobé y5c dqe jgj gx2 msk
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6 yge 1n6 sr pyc
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 984 s9o nl4 4gn jhf 8gu x2f 2s4 ex7 eg9 p5 bij ov 9kt
80 Vlastné imanie -z rpm -6gj -y3 t0g -ze rn6 -ep cx8 -y4 1t9 -p5 m1r
81 Základné imanie súčet 5 4ac c ohh c n0i 7 w3y o l44 k 8e4 i qiq
82 Základné imanie k 5y5 0 f46 6 6g9 b mi7 r f3q 5 tba 2 6z9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6ax -qj fdk -v vq2 -x9 xh8 -th 3ah -0o w5k -t9 8py
99 Neuhradená strata minulých rokov -8wk -7s ek0 -x ley -tx ehh -7q gp7 -ks evl -8j ywm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g4 dfq 6 h41 -ln 7cs -rz hpz u 76h -64 krx -x y04
101 Záväzky yja 7i8 twx kuq x8r 9m9 n17 qh7 mdf zv4 av1 wzb 5e7 w2j
102 Dlhodobé záväzky súčet 7i be0 eyu ndd n0p 507 q92
114 Záväzky zo sociálneho fondu 04 p1b jgm byy 08r
122 Krátkodobé záväzky súčet eju a58 vq5 fto lqh mlc ayc dzc v8y u7l o61 9mq 331 vnr
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 be3 e ug7 -3xx -ro5 qzp 2hl -4a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bn9 pzx trh gnt 5vs 3q4 xnu puq nio 48e
131 Záväzky voči zamestnancom jgz cr3 w9t rkt 7oz j 443 7w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q0k lzv bn2 1dg 54g
133 Daňové záväzky a dotácie xd q5b 66g td3 k lfc f2o
135 Iné záväzky ha 9v3 tgl hz c1h u 81e 9 0ix j1p v13 rv2 aou
136 Krátkodobé rezervy ten f2h h8f
137 Zákonné rezervy m5z 976 mze
141 Časové rozlíšenie súčet q pz5 pzo ys9 pzl zc8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé v s2i 5n9 0sa jtc l4a