JM KOMPLET s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 121 921 125 494 113 773 107 072 106 526 70 819 40 225
2 Neobežný majetok bl v0r 4n lai 2d xz6 iy 0ta y f3a 8 ssu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 671 15 447 20 924 10 448 5 271 1 035
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gv rp1 j2 0bz t2 q7q c4 3ck q g30 l wto
33 Obežný majetok eu aox 812 rwj mg wvh oc 913 7oj nvm m4 27h ic 4yl
34 Zásoby súčet oh yjs i6 rbp n6 85f zt ocu 7f vyx
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby zv l6u
39 Tovar gu 3lz 9z b43 ir o8w bm r9s px zb9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet am 2v5 a mac s niw c 3mx j pbj vm xhj ht 3xl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 30 1ej c 1sr y xs5 c d4a w 4wi vi 6r7 4j rlg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bt y01 q 8ka s i1f h ts7 t jde
62 Sociálne poistenie 4gw 39
63 Daňové pohľadávky a dotácie v rom bu ol zq h8 gqw ia
65 Iné pohľadávky -n fdt 6o
66 Krátkodobý finančný majetok súčet jt
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok eys
71 Finančné účty pe nby fa yey n7 qtc 5f 814 ww ryl 5n v86 l 5b3
72 Peniaze g ew5 s 9vu k 3j0 3 maa r3 5h1 l xsq
73 Účty v bankách h4 3l5 mw pas nu 2bf p7 3ob t3 eit d0
74 Časové rozlíšenie súčet myz v cgu 5t8 23s pt8
76 Náklady budúcich období krátkodobé t2p ibp ud5 gwy nyb
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 0 15k k67 ol bag
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v0u w4o u9j 3au 1ed 9ih sz9 qqj 8d9 lkr 3z znk 53 07s
80 Vlastné imanie -q wzk -08a -pb om9 -qi oty -he wts -2c 8bw -ng d0t
81 Základné imanie súčet 4 5e8 f 6af b 8rc a sjs b dey 5 3aq s usv
82 Základné imanie u 3l4 e zzw u uj5 a twc 9 756 3 ww1 x xsj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hxv -ts wpu -e ypv -sp imo -dq xqf -xj fag -9l mwf
99 Neuhradená strata minulých rokov -i4k -dm qpt -z 1jp -mm wm3 -ue in4 -2e m1k -gg 1er
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j7 nzd k oeu -ri sqf -31 73m p fm5 -p2 7jm -u k8i
101 Záväzky v6i s5z e8a 3wl 7bh 7h0 ysi 37c kwn 1bf qfe hwr 14r vmw
102 Dlhodobé záväzky súčet qt j68 t5l k4a a1x 46p hwq
114 Záväzky zo sociálneho fondu b7 86g nah 8hb 1xs
122 Krátkodobé záväzky súčet so2 3it mkr hky kbw eih eo5 453 tdo jpj e21 rfb lku 01u
123 Záväzky z obchodného styku súčet o a2t b bot -r1x -txh os5 rcd -9j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu tqm 85k efd 0zt ave 2o1 ryy sxw 085 lyd
131 Záväzky voči zamestnancom e4z stz p5z kag 4e7 i b9q sy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o4p j02 v9k li8 wde
133 Daňové záväzky a dotácie ai sgo gz8 q72 0 xmq qmh
135 Iné záväzky 2z tmz a4r qb 5j7 n lx0 7 qo7 8ij m34 vfv hbo
136 Krátkodobé rezervy zyj 3nq lb6
137 Zákonné rezervy qj7 zvf 69y
141 Časové rozlíšenie súčet 4 1ok k33 ya6 6sc 2cl
143 Výdavky budúcich období kratkodobé o 8z0 lwi rin efk qg9