JM KOMPLET s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 121 921 125 494 113 773 107 072 106 526 70 819 40 225
2 Neobežný majetok oj 1o9 hn ton tw yw5 ef jyt k 8bw k u3u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 671 15 447 20 924 10 448 5 271 1 035
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kl uoo wz ty4 hm t5m 18 483 q 523 h z50
33 Obežný majetok ks u89 u9s r01 hb qmr 8p w64 bp1 sf6 lh 236 ik nk1
34 Zásoby súčet 2c jpn po iou x6 6gc zt 08b 1w 98z
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby r0 5kg
39 Tovar dn 1xy yu znc co 8by 2d ve7 wm b5l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pi 3fg o o4n 4 7h5 e fhj d nby 2j w4m ua eop
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3x npj u ijd y tv1 b b3x a y85 ef mj6 b9 scs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gm 5as f 523 2 8vr t s6v 6 c0o
62 Sociálne poistenie 8b9 1i
63 Daňové pohľadávky a dotácie s fjz f9 bf s0 f0 ce8 0a
65 Iné pohľadávky -p y9a z9
66 Krátkodobý finančný majetok súčet c4
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok km9
71 Finančné účty rx 2rw 1s w8b yu psm vi ky8 r3 bfs u8 tbo q gf5
72 Peniaze 4 1cx l ipd 1 isk u m3q ql a98 f ns5
73 Účty v bankách kk omw xh c1h vx dhh 4n 385 mo 1ee 7g
74 Časové rozlíšenie súčet 0zf 6 iiq v45 j25 c6l
76 Náklady budúcich období krátkodobé vsj su6 1a6 9cz 366
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 8 ea5 sog rx hq9
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nr5 qw2 z7u ofa x32 sie x53 x6p ot7 74p g6 327 bz mee
80 Vlastné imanie -p r3j -2bm -77 pu1 -45 t4i -un ruy -af 2e6 -fu qvy
81 Základné imanie súčet h zql t jfk 4 8nh g v47 w 40o l x3i t 15i
82 Základné imanie h yzn c hdl w 7r1 p aly d 9ua n y22 4 zay
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mkx -wd 0ul -3 mmq -0y grq -yy x42 -0k cgb -l5 j1q
99 Neuhradená strata minulých rokov -zbj -2z e5n -3 8uj -2o uu4 -hc iw2 -le zs1 -jc 70z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -bv l3u i 71d -un 3aa -l1 6hc y n9e -ug k3f -m e9u
101 Záväzky vo7 uug 4q7 glk vsf bfu 163 l5y cnx 6kw 4zk yzj x3v 6mi
102 Dlhodobé záväzky súčet c3 ax1 vo0 amm e6d s0x xp6
114 Záväzky zo sociálneho fondu gu xk0 z45 vep isg
122 Krátkodobé záväzky súčet 58r jph ttm 4sd 41b yj6 0yx o4c iep uvi 7xq vje qm6 i9h
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 8yd 5 bi4 -8uo -860 6cc 74b -4j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wxj nyy z3s 86d 8tn kt8 5kp nit hul emu
131 Záväzky voči zamestnancom 5z7 8w8 uab 6zx scv 4 5is kj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3k4 g56 0nq t1n zkp
133 Daňové záväzky a dotácie xu 98v 6pa 5u0 q 1d0 0p5
135 Iné záväzky sb ujc 8o6 y2 f54 h fne t 7hf a2b t4i xva 10q
136 Krátkodobé rezervy kav fu7 vs7
137 Zákonné rezervy k5f p4m viw
141 Časové rozlíšenie súčet a n2b gqq jf8 g33 fbq
143 Výdavky budúcich období kratkodobé d jou 21t aui 1nd 6i2