JM KOMPLET s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g3d ykm ocp llc kyz qei 1re aty 2eq q1n vjb tyv i a95
3 Tržby z predaja tovaru s3o 146 1i7 ysi 7v7 pl3 jgh 0q7 bte 515 pu2 j8m
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2f lr8
5 Tržby z predaja služieb 3 929 1 040 806 1 962
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob g0 n9c -3a 6zf
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0 3ys
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m ss9 bdc 13
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g1h z5s 9f2 1xu d9r 4zx jl2 sa3 lky cfe rxr 3sn l 9ad
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 736 042 525 771 357 842 306 416 218 759 246 257
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bx aua 44 m1m 9y saw 7w xkw x 86w w csi w 8q0
14 Služby qu p26 z5 pyo 2 wjy h xbr m w8u h xri f nyh
15 Osobné náklady dg u16 t8 zgg uf jak kn 0p9 yx gdh uk byb csy
16 Mzdové náklady w 68l fh xzj j o9r 0 mme j 8fw
18 Náklady na sociálne poistenie 2 589 4 709 3 295 2 685 2 773
19 Sociálne náklady 4q 3aw 8 nxf k nbe 5ca
20 Dane a poplatky c h6r lal cun afm 6k1 3p e6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 spl z gw3 x f6d 4y ew0 w ode d f7z b 1zb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a bn0
25 Opravné položky k pohľadávkam c g5e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť yav j msf ltu wdq b1n m wab
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -z 5dx 7 h82 -1j m2x -lf rdx k c2o -0v 1x8 -d kjz
28 Pridaná hodnota r 6r9 y3 40w 0 gb6 c sln 24 xwh -fy 01m -2 y2u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu mo d4 p 8 p 0 v
39 Výnosové úroky pr sa z 2 h y p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b e00 6 lpy hlg x6t tnp oxb yqt
49 Nákladové úroky k c1u ver rlv 5ve gkj lb0 fe
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť szt ins y86 h9m 3fj yg2 xl8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e gr2 -k bfa -7ww -82l -brl -hfn -lfa
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -tp sbo h 3af -qp 0d4 -at shm i d3k -ai qhe -q mrl
57 Daň z príjmov o e w 7 pko
58 Daň z príjmov splatná r q 2 b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 456 3 960 -20 724 -20 728 3 611 -34 717 -7 641