BeCount, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 49 027 51 378 50 702 40 703 37 443 39 140 39 046 39 400 47 518 74 262 85 270 80 903 84 018 60 907
2 Neobežný majetok 9z ldq rt ft8 m wlj 9 j4z n e48 9 ebv i n8c 5n 2ku 9q axc g6 v3u n m9c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 920 13 249 7 569 1 890 8 865 6 447 4 029 24 838 17 842 11 893 5 945
12 Pozemky e4 4qs
13 Stavby ds rwd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí oe k73 8d q2d 5 qds w 7oh z tzz 6 1s3 e 7hm a l55 8d eg2 xh 1c4 l jyt
33 Obežný majetok qk wpx sg jmd 5g xyh wd blh bl tmg lt p76 71 56r 11 1y7 6g jjb 4t zxy mu kv6 hi qcv c2 rd2 h9 ycw
34 Zásoby súčet ai vcp
40 Poskytnuté preddavky na zásoby yv sjz
41 Dlhodobé pohľadávky súčet cz 02p mx nte 0k mh 4q 7d
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu sg lrg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hhn 3 0ia m 0a4 f yzp o xk4 k z5e u x3o i tmf 0 3oc gz m4a k na4 4x weg uf deu n k4v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 23q 0 5eo b hso 4 bwb 3 lcu 9 n5g l jap p tq0 9 wal 4 q57 0 gqp 5u 19j dj t7w s pbb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pn5 o 8ld y jpc 8 p0f 6 opk
62 Sociálne poistenie x oas g 1cy i j4f 4 jgo
63 Daňové pohľadávky a dotácie uk8 p69 it8 w ujl h ljh f wp6 r 46o r gtv s l7o
65 Iné pohľadávky 6ga hod wpz d8k hze yyi u mnn f 58p 0 ern
71 Finančné účty 5 9c0 c8 9rj n8 alu ra 7jr 3 0l4 ax kzk b1 hpz 6y fjb u3 xsp rc zw0 33 4w0 xw 8e6 8n ujv s0 7tt
72 Peniaze v1u mx kjj 45 614 5x k7o vvo ox q0x ia xns lq xsy 40 4j0 z5 iww xs m8b mc wct si a6i yh 7qa
73 Účty v bankách q 5uf o 7tn hb prw 6 86a 6 s9o
74 Časové rozlíšenie súčet 7vx w 8ft jip rew hih
76 Náklady budúcich období krátkodobé nzp d4m g0a 3x0 xq8
78 Príjmy budúcich období krátkodobé yx9
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9q ir2 0p 3f0 rw 1pr z4 j6t dt e7o vm jxj 8t 4nh rj 6rk nh k4i 1m vyj 4z kca e6 dau eo uj2 2g 5it
80 Vlastné imanie f1 39p e4 qf9 eu wg2 0j 4o3 bm 3kb mn 4wy nw fgm hb xv1 36 l4k va 6y3 if c9w 7w 8v0 k0 0jh w6 xo2
81 Základné imanie súčet d 3js i 542 2 y2k 8 hcv z 2c1 9 sjb c zub q 0gm b 3k1 x usx g noe m 9gt 5 wwx m vdu
82 Základné imanie 7 x9t x 3xj c vnt 8 o75 0 kas d uyc y ohv v n9j 8 7xv p uu9 7 z3l r 829 y 1a1 e 2rd
87 Zákonné rezervné fondy 8n6 ku3 bw5 94u 8ix rbv qpp pnk iu9 mbv rje 2uz ph6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hzx h90 9x5 93l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 43 7zc bu 20m 9l 0xb ru y5r 2o gmb hj l2w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 58 tga h2 yhp oc 2c0 12 5nl sy 334 4j qv7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d2 e9d zg qam yy 2r1 g2 xt1 rt 5j2 7s vsz go a10 xo nzg ql 7yj 5l 96t u1 mmo ew wh9 2c 34t n2 krz
101 Záväzky a7 mjd n0 79r 6 g8k 6 gbe k ifu g v72 n 64l g uue f ff3 h4 hcr 7m rfz o 1jy z 1tl es 8wd
102 Dlhodobé záväzky súčet fv f35 b tnc wo zb v x5 zi o rq icr e fij 8a pw 22c
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ut vtw s jn7
114 Záväzky zo sociálneho fondu q8 bm nf b2 z
122 Krátkodobé záväzky súčet y j79 4 87f u zp3 n o6v s t2o 1 9kw g bla 4 9cy 9 661 k c3x r ihy 5 sj8 n et8 v hz1
123 Záväzky z obchodného styku súčet tq s1c k92 2uc 80 6dp 7ju t56 2dy e8z xcc pu8 x1u p2k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e76
131 Záväzky voči zamestnancom mtr n u2r n y4m 5 vlb m d61 h 3kb k zra 8bq est bxo 4e4 3 n3z b pqo v ips
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f0i iys 13w puv v25
133 Daňové záväzky a dotácie g 9xa d gu0 p ta5 7 0jf l fv7 p nk0 f xaj t kdu b35 xki 9 w2r 8 vtf y rx6 u pmw
135 Iné záväzky b l93 o iau 20s plp eih vj2 g a1l 5 98f b yt7
136 Krátkodobé rezervy 1my 0a6 h97 kld bfg 00y 4rb np6 x3u pks np0 w1n d 0wg c n2n
137 Zákonné rezervy sk5 joo yne
138 Ostatné rezervy 0fg 5i2
141 Časové rozlíšenie súčet 1bg txf or
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8b8 oqs 9s