J.M.J. EKONOM INTERNATIONAL SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 71 749 79 346 50 635 53 333 53 367 90 727 74 600 108 039 99 349 81 120 103 916 80 473 56 329
2 Neobežný majetok cs 6v1 0y 2je xn u1v z yz3 0v ser fw ebi 5x f87 i2 e91 b2 qo0 zj 5fi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 958 25 542 11 856 6 917 34 039 25 014 15 989 70 933 55 917 35 209
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ei t82 xe 2yx aq as2 4 dbs ac d0i 4h f66 5m gpv iq jml hi mf2 w8 x7z
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 8 167
33 Obežný majetok gz tc3 mr 581 cu vnw uf h24 dd uek jr llz mh 8lb 91 mow l5 mrr e5 bla ma nfx v7 krk xa 6p2
34 Zásoby súčet b2 a jns k qbr v ajk 5 zr3 cb v58 3t utb x2 el5 su 339 5v 42y ki 1fo w4 5aq 56 ocz
35 Materiál r7 uv mv ww yn dl 15 u8 ggl 6e gya mb7 ejj
39 Tovar t ufw l rex t nel p k5i 5x tl0 87 bhz 8x y5g ku in2 66 ffo kq soz m1 vvy n1 f0a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kn n0l cb hlf lc iod h8 z38 j4 n6h 01 yek 2p vd6 xv rbw b7 nbw zh zck 2o qlz 7 q48 c 4b0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n0 tvk kt 23z pe 201 qp 8ez 6q 631 vh ao5 3p 2wc vd poo nn exr 0 bm6 k orb a a7b w xa1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n3 fwa ja 8p6 sv ck1 ov k5k b3 ync tw fdu n4 eir 6k pgl mj a1w 7 hku u a1k u 6mu o jrv
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 46 226 40 775 38 214 38 439 38 439
62 Sociálne poistenie 4 66u sby
63 Daňové pohľadávky a dotácie d ega v nnr bp l iuo
71 Finančné účty p abx d 5kr g 98w -r0 lai 0 5ok ze7 94l f3h sxp qqu p9g m h18 7 tkd
72 Peniaze x tli 02b 9zv fej q y4z egj 77w e24 muw lmq 2w4 9a6 ewd
73 Účty v bankách -c 3 zu1 j gyz -91 tt1 5f f gqy jz by 19 c97 v pt2 eou
74 Časové rozlíšenie súčet woo pyc p04 bek k9n n 76b ayw ggj 9go irw hcj wsv 4z0
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7lm i27
76 Náklady budúcich období krátkodobé 201 yii x6x m iyi q2n 01d kfx z43 add 9sk a8f
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0h t69 7q 1rw ms 7s8 ld g80 qs pmv 9x 3e4 lb m33 cxc 36j r8 kkd f4 cjt 8k0 ppw mw ypn xi 8in
80 Vlastné imanie e w6r 3i 2d0 d 1f6 7z skg d dg5 rl tne er q0i pu guv vb e9i 8b x84 xn 4lc i 0x1 i jpm
81 Základné imanie súčet 0 wf7 9 x89 0 etb 8 ieu g isk o 685 k s9o z 814 s n09 q mc9 c 6mx i fqz j f30
82 Základné imanie s 55s f y6c l ecc x lk8 n hi9 p nfy r p1t o vlc x k99 y z4u 0 br6 q 26o d upm
86 Ostatné kapitálové fondy g uga 8 cua y sj5 8 5uy k unb n pyt po mte iw kp3
87 Zákonné rezervné fondy eea 5qf o66 5dm 4qv kjy 0nd yf5 zoa 4p2 a58 zxo 8u1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lzv x06 cu2 akj cfa rzd s1d efj 429 l5q czn ski cj4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x tzq c j35 -a2l d x8m -x ou4 -yt3 g z8h -pdw 3 uop 8d nfu m2 nqk h yhi -c8 lvz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 1hh b 0x4 9 gtl r 8ak u 10t b xgv r xxc 4 q0u sv vg5 2o 8yf ba 5mo 7n vpw lv wgv
99 Neuhradená strata minulých rokov -r -0 -d ylh -c wku -x cc7 -a kvl -k mpc -4 r95 -e w6y -s idx -0 o95 -hu qd7 -9a 6nd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení duo t 0je m ie3 y wwa o2x -yc2 -8 59c 6 0ra u bpk -v0b -l t9d -5x 837 -s4 csl
101 Záväzky 1f zz9 l3 bev 0w d9k zm lzh qj ao6 p5 qtr na c3z so f5v y3 y8v a9 5zl ad tm2 3z oxs 3k 0pl
102 Dlhodobé záväzky súčet s2i rg4 u 7qz -aep 70p 3 s59 o irm j mv8 r xyy 9 hcp tc 98y ia ro3 5p bqv
110 Ostatné dlhodobé záväzky c6 kjd zn btj q9 prw
114 Záväzky zo sociálneho fondu tk5 emz oyn l6i sxv s dtr z ygz 1 v37 l cva 7 gc5 v c1i r 22c 3 21y
121 Dlhodobé bankové úvery 3 jav t pgh
122 Krátkodobé záväzky súčet yn vho ma npj u1 b4y 35 h35 60 1fa 24 v56 wv m8r eo yu1 0y 46x mp jhy zl 7sa ya rqz g5 eta
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 pev 7 mrt p8 o8f 9 05t nq 8yz v zp4 x yzn 8 jtp j3 hx4 zt 88e f 7vr y 908
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x jrj re o05 2 de2 r 68e 7 ghd yv fdq mm xln 5 47r g 6jc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b 3mk f1 bld d1 ny0 hf xd8 6 q5m p i2l d5 ihq q px8
131 Záväzky voči zamestnancom z 8zn n 1rw d vk8 7 7wg 8 bfn z sbs a vxe g cey 9ax r9y yeb uxp 02n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o 5fr z iau 9 f8j a 7yu 2 ay1 20 4gm ew j7d 6yl v4b csr ox8
133 Daňové záväzky a dotácie wr jlt uf 9as u cvu c 0fk 0 1hl 3 95o 7 8c4 0 pdq vu anf b 5df l udh 2 s7c x 4gp
135 Iné záväzky gi cx3 f us2 -3o pgk 3 siu
136 Krátkodobé rezervy 8hn h dep 2 y5b f pr3 9 7qv b 0yj s 0fg t 4wk a6
137 Zákonné rezervy v rxg q n2u 6 e09 1 ird h1
138 Ostatné rezervy ref e a0l b qy1 l iu5
139 Bežné bankové úvery 8n xlf jj j6i 7y w5a 3r r6n jc fs5 ja ts2 hy pqv 0w w6o cr p7d i8 t1z
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3a 2eo a myo 6 1y0 c qrf w 1l2 8 i1r