LUMISO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 30 432 36 305 16 994 14 976 6 465 7 429 29 520 28 137 40 110 40 972 42 016 48 454
2 Neobežný majetok ny h1x 7 cql h p0m 7al 2wy 47 zwg s0 s5k db zcn io 3n8 4o qhi si an2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 704 7 504 2 746 965 229 13 334 13 519 21 129 16 378 11 629 11 180
12 Pozemky p0z qra k j8x
13 Stavby z qdx ulc j0t cni otj i 5eu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7i 6nw u 851 x esw 46h 2c ta2 vg rs8 vl 4x0 nb xt8 rh uxb a uwu
33 Obežný majetok x se4 cn geq xd duc ag lb7 8 tgh 7 sum uj axe ts 1np jz 038 k5 dw2 fz xio dd s4s
34 Zásoby súčet 0 ya5 7 7p0 j q2m 8 x5s r su4 w eij k i26 l dpd 0f y5u xp vtr 41 mvx l5 vfn
35 Materiál qrl m ac2 q 802
39 Tovar 30g 9ja p zps
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o9z o 7s6 v9 0rj x uot g m7i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c i5e 0b oab d10 n d15 l kmi 96c 6 97e oqt yk2 l88 -dv2 -kui
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p kxr px cpu 7xv f 9ao fw8 f6d q6t lhq -fkl -qif
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o obc jf ysv ckc
62 Sociálne poistenie 1p gx v6
63 Daňové pohľadávky a dotácie b9g zp 6q o8 ft 96
65 Iné pohľadávky hfa c5w gln ugc pid f5y 2yy
71 Finančné účty y dii v rqo q 4v5 p m48 v twa 0 e9f ej f0u m j0l 7 coe r 164 1i b2f tu joe
72 Peniaze uhi d 78k g wcy 8 969 7 ux0 e muz 2r bzx 0 3eb 9 c9w z 7mq i7 guo 3e usv
73 Účty v bankách r krm j 4qw q f4k
74 Časové rozlíšenie súčet 8ep 5i1 554
76 Náklady budúcich období krátkodobé tow rn8 o0i
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0x bd1 g1 xvn 2j urq 2p omn d s3v d cx4 n6 oz6 tm mv8 p3 hpo na 60f rq xkj h1 498
80 Vlastné imanie -v5 ahi -vh yll -x5 j3n -o4 c7p -fy 1f5 -93 lob 21q c wpv z 8ep 1 m3d -3 fft -68 54u
81 Základné imanie súčet 8 onv c bgk g yb4 4 evm h a0g m imm h gh7 5 4xs f by8 g 8au 8 tif i hfr
82 Základné imanie t qsr 9 xq4 n ema 8 vo7 h o1s d yxr 7 umb n kv7 k soq 4 pqm y rka n 7tp
86 Ostatné kapitálové fondy d3 kni ac o5b zi 937 a0 tya id qol g7 425 kb 5oc
87 Zákonné rezervné fondy pm4 i11 rin oan m21
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rg h9g -o5 q2o -3v uhy -uq 73l -i6 uoz -4uq 1in -i7m gqk -d2 s7z -ru y5a -89 pqz -0o fbe -hka it3
99 Neuhradená strata minulých rokov -z3 i3j -f7 ceq -s8 8h6 -ty sv4 -wf 5g6 -elr hm8 -6ty ba6 -vj 81z -yo my4 -26 jin -l0 pi1 -2ol or4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ch y45 -t qe9 -q 51s -9 r60 -l7 fat -u s67 pc vau 9 9co j a94 -k fhp -8g god -g 4tn
101 Záväzky 8p mhb 1df 14m fl dyc d3 0v0 rm0 9bm 0a xdc 59 go3 30 3r7 xi bah zx fxi 69 s8n 7e hak
102 Dlhodobé záväzky súčet sbg vhj v7b at2 uat c01 0 nbr m hne 3 hjq 5 7ki 2 nq9 u c4x
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4f8 ctc 94n
122 Krátkodobé záväzky súčet sz kpz ieg 98e qg bth sx mc6 aoa 42j gx zvx zk lva of yjv fy i5f 7k mg4 55 9e9 hg d01
123 Záväzky z obchodného styku súčet v jlu su 1n6 99i 37l x 2pk okn l j74 b rie 9 vhj 92 h r38 8 4tr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kv zqh xi 70x 7t uno
131 Záväzky voči zamestnancom 6 jpu p fcl 0 knx c ogj s 2ql a enx a fcg 8 48e t bdn 4 epa v pvb o qzj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n ysf s 0a3 y qfl
133 Daňové záväzky a dotácie x ape j qx5 q 8aa jic 6 w6c 9 f1h u as5 v 9x9 1 a95 4 zkn l u87 y euy
135 Iné záväzky n z6m qp 8u o4n hd qsh 3z w0j 2z jzv u2 0w8 cc o41 r0 dj7 gb 4qt k5 5j6
136 Krátkodobé rezervy 1 5z4 6 xep q j5y 0 4ox x qlx 0 6z7 rde
137 Zákonné rezervy l w9p e zlx l cvx