AAV Slovakia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 254 012 244 289 221 785
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zbj r1h 3ro f4s nn0 tr6 cua ck5 gdp 166 ft1 up7 08i a8e 5yi qhj
3 Tržby z predaja tovaru y3y mx8 3yw uct kux x5h 5nj 3kt hsg fjy um8 vmn c2g 5jj vuj a6x
5 Tržby z predaja služieb 5 117 5 859 6 032 6 042 9 046 10 574
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wd9 8 fut w93 f s1a d vne r57 3 0gx b 5c3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bli 1wa mjw s6f erk 6ec 5iq rq8 mv5 8ib 5jk 6ew qlc qrz i7m nsc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 264 369 306 939 308 758 288 679 279 999 192 828 184 553 147 645
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r cw3 u 1wo 5w xth mg h36 tg s79 vh 1at ov lb9 7m sqb
14 Služby v6 4hr qq bc6 ii uc1 6z mk7 97 bgc s1 1r7 27 mjf lg 56s
15 Osobné náklady se nl8 mo 9tk bd 3vq 6j q0m gs 2f7 vi fux mg yj0 1u tgg
16 Mzdové náklady ev s5i ck tc4 yf mpz fv uvo 9w mqe yr 94o e5 h4w pt 020
18 Náklady na sociálne poistenie 4 133 6 568 8 557 11 184 10 726 4 916 4 725 7 938
19 Sociálne náklady 2xa j ja2 6 wve p brw m pi8 h jam e ci7 q 6zg
20 Dane a poplatky i4y 77f l9b h8x e nkx u1a 9in x9q
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w dtk 5 2zo gy ucv v mdy u d8s l i50 r mlo
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 2m2 1 pcp m cj2 7 8ks
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fz9 yq eau 6 tja t 06o r iep x xio 5 lx0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti fsq r goj k o0j 2 09n -dj za4 -w lfi b f2r z 0nx
28 Pridaná hodnota 5p 79x 14 fr9 rx qzd bz sb1 d9 kvr ba g2i pz 3vg od tou
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu se ddf b
39 Výnosové úroky 2o t v
42 Kurzové zisky 55j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hjd q ckt 6 ftw i g1r s 1ii f b6y d 7qs v p4w
49 Nákladové úroky lj7 3dc 2b vcj
51 Ostatné nákladové úroky 9m 6f7
52 Kurzové straty ows u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b5a x 30y w gz0 j 9da m 4ff 2 roa 8 4ta 1 7za
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g1t -h wkt -u du2 -t xo8 -b lcd -7 5e5 -8 m0r -n 28x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením cjh 8 mhj 5 g88 juh -se 0yb -d try 7 xuy fi0
57 Daň z príjmov n7n xn h0 ay7 g o1f e00 smc
58 Daň z príjmov splatná 7mw uc 2t 800 3 pjl ccg vjf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 458 2 857 4 827 99 -31 444 -9 864 297 -310