AAV Slovakia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 254 012 244 289 221 785
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b2h gp7 vh8 99c spu u1a egs bo3 w17 2l2 u31 vl8 5j6 bsy acc zfw
3 Tržby z predaja tovaru 76s uzo w2s w2q ncc 5zg c5z nbo kde r1m e3e 69w xp8 li8 r6d s3b
5 Tržby z predaja služieb 5 117 5 859 6 032 6 042 9 046 10 574
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f8m c imn y6z e kl0 2 er8 fa2 m cof q ra5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 17w b6f dkg 0gi 1ve t9f 0q4 3me yyp hkt ibj g26 d5f vdf u40 71k
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 264 369 306 939 308 758 288 679 279 999 192 828 184 553 147 645
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 cp4 l yky iz ebe dm zrq ye zzb b1 gyl hq r7l jq l2b
14 Služby ez vnd 70 0yv qg u7t 8q w39 5n yo3 xn 8lq kl px0 fs xpx
15 Osobné náklady 3u uxw u6 iwc 5s nwm z1 2sq ik mik cd 6nl xl yao 3s gdg
16 Mzdové náklady mm se1 4p ow3 u9 t4n rj 6lj xj c5p 6x 8x3 o8 kz6 0q laa
18 Náklady na sociálne poistenie 4 133 6 568 8 557 11 184 10 726 4 916 4 725 7 938
19 Sociálne náklady 1t0 u wcb s way x cf6 6 6g2 s ch8 z ac7 s 3gg
20 Dane a poplatky ok4 vmf 0ad 1kh j o5m raw okl k0i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f i1x c xsr 8c gg3 b kwz z 0xj d mnj v k76
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o ert u dgn j moy f dv2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ie6 lz rj4 r pod 0 pk8 n wom m n68 a 6xt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dbp 9 87x d e36 c x0x -vs h2k -b hxv g zbv n zwa
28 Pridaná hodnota en 2c1 y2 tjm zd 1ee uf 11j ts gkf 3b yk1 6i odz 27 7j2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i4 beo z
39 Výnosové úroky g3 2 a
42 Kurzové zisky 3l0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ly2 3 o28 x i4r l ihp 8 x1s z jxc 7 ze7 p 0rk
49 Nákladové úroky 8ga 3e7 m2 h43
51 Ostatné nákladové úroky nk yqt
52 Kurzové straty 0ha 1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nfd a mg5 c aq7 q vup y xde w wdm s jpj k naq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tpc -p e4q -6 sys -n hx5 -z oeo -6 3wf -s dhh -g sv6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p2z 7 0cm 4 bi2 nmc -pw w3f -e b94 6 eap ze7
57 Daň z príjmov cfi 6g u7 lwc d zbr ct4 vci
58 Daň z príjmov splatná v2q f1 90 iy4 0 bqj 3t5 2wc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 458 2 857 4 827 99 -31 444 -9 864 297 -310