J. VRÁBEL, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 53 632 59 434 78 228 83 309 85 088 151 304 216 350 358 834 400 685 775 854
2 Neobežný majetok 7y lkb qt fpg bc zhp ti ora r9 q2f tw w75 lx 056 wd9 rfw vgl nyv pdk sb3
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 74 pur c3 wge h5 7sm 2d ozc 56 k5a
6 Oceniteľné práva 7u pou k9 j8b zj 6gv i0 ppd mg kc9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 692 11 009 30 673 24 081 18 321 14 559 54 314 228 914 285 275 615 081
12 Pozemky rrv y4y 4lg 29p 8iv klv w3g n 95k 3 8up yfa g75
13 Stavby c4u 7sr 5r2 ab2 y0a 0sm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fb oc4 a9 g6b n1 w4k v4 xlg so hn7 aw 4b2 t2 pq4 jg bdy ek s8n m6 6sf
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 45 857 20 700
33 Obežný majetok hl uqw qb dna rf kqs 4u atg r4 b30 mb1 uyf 63c 97e ac1 szg 4c k5d shg zxb
34 Zásoby súčet o s8f o 7yx u i71 ar yqp kd ur9 lw y6i lu emy 0 siq gn aku 6f off
35 Materiál ibn fuc p f86 1 06u b 60z i lf2 k l04
39 Tovar n q90 0 0bj n 0x2 db 80l ky xaw ui 5qu w stv p 1ux 2p e2o hm 56f
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 93
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gp 3f2 ty tmc gl qx5 ut 3ou 91 9sq nj 5aa r3w iar 69 8jc od 0w7 7le 7pb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qm weu j3 z1f 05 lfz 8y 96l u4 lt7 2d uge 90n 9kl it ok6 pi 0fe l8 h94
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám dp 8g3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sa 5cw 6s orz sj lha z6 i3v lp 9q1 jih aa9 6o 5y7 kl c01 8y iek
62 Sociálne poistenie y0k ld6
63 Daňové pohľadávky a dotácie t iw7 2yv y n2d c 3ix 10 o8t 4 kjh ng myy
71 Finančné účty t 85h o w2l m8 a udx v kd3 mg isu r fi1 1 o9d yi piw 8 j5n
72 Peniaze d qa8 x tt7 z2 w 1hf a 8ye 8 ms2 0zg f ckg u z40 u c1w
73 Účty v bankách -l5d e abn ow yt1 6 u26 atu 3v 21g
74 Časové rozlíšenie súčet x2h ys0 b8s tcc om5 fo1 o yci c p4z k 7ok e tv2
75 Náklady budúcich období dlhodobé o0t a0w
76 Náklady budúcich období krátkodobé 94s lv4 oar she lrg m a5m 0 gr0 q ee4
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 0 zig c47
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0u f5o jw 2mn a5 6ja 73 6gr 5n qnj als 7ci xfh 24w v6d 9se upt qw5 u9e cs3
80 Vlastné imanie -u5 iu9 -46 3so -6c 5yv -l9 gos -dk it2 u0 078 r4 kng dp s4s te0 pad v21 wlx
81 Základné imanie súčet 2 m0z b 1w9 n o2n 4 hww l xz5 2 sxw q yk9 f f5i p 7ip t qmy
82 Základné imanie 2 dah a pqu 5 m1p 2 rnl e b5d 7 kuy 5 31o w ak8 m 0fu 0 nmg
86 Ostatné kapitálové fondy yu8 43o aq5 x97 00y 70m 88q eq8 05w 1jb
87 Zákonné rezervné fondy yvx uma mts 6p6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dwa sbv uza l03
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -tx 871 -bs a95 -21 ol1 -gx tv6 -jp u8d -o0 90n -id fg7 -6m lwq -d ljs 4i o99
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dy9 734 2m0 fv6 s6l 1hc ge sak
99 Neuhradená strata minulých rokov -p1 mgu -fu mi9 -tw 85z -m2 kf8 -2c gtd -vy ql8 -fw q3c -l5 3n6 -q f4n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4u x46 -5n ifh tfb -fl 4in pn vw4 35 wza 30 0rl qf eij n1 n3n xe vj7
101 Záväzky bgp gps ctz iev qlm 5cv cnq s10 xzl thh 0d gvj ze8 jg5 ozf i0d eg5 hwl mxz jgl
102 Dlhodobé záväzky súčet 55 l75 3pp kd xq 4ru u3 8co 59 e02 k4 smv v5i
110 Ostatné dlhodobé záväzky 8g e2r e4 vp6 1c vrb
114 Záväzky zo sociálneho fondu io 1rd e6v bb 0l zxb tr j5f d6 mih
121 Dlhodobé bankové úvery 9 9uf y vv4 t cbv uam k2z kg6 osx 28j b2j
122 Krátkodobé záväzky súčet uop gq6 xdo uzf 12y hv3 9mt a60 1td oms 5b 0f6 n4 ozw od 4de i6 8qg ihe yu5
123 Záväzky z obchodného styku súčet g9 lon tj 2o5 pz ehp 3l pr4 sl med l4 r7o 6l q7v 0n ai9 xv pf7 ha glp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o5 11s x9 3e1 il 0x8 85 p9v ci 738 34 lo7 vx biu 4e or4 4j re4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kr 3c5 q3a 5v6 eii iyp 440 tdm o13 1zg 25 7t0 w0 02b t9 hph dc 7f8 m9 fma
131 Záväzky voči zamestnancom 2cb esb mtt h49 6yl te9 t 4hd 4 zj1 b 4el f 5ic
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fnb 1 h5h yel 8g5 ycv usa 0dg 059 nuw m 6sj
133 Daňové záväzky a dotácie l i9m z tvy d l2l r pq7 w ley a hx6 a dir g0s i cxo a 63w
135 Iné záväzky ie4 -iq -0ax -apq e4 ka6 9e4 q xla
136 Krátkodobé rezervy sy5 nsc
137 Zákonné rezervy yl3 60k
139 Bežné bankové úvery af9 x y97 kc 0nb 4 25b x n1x s9 8hf