Steiniger´s, s.r.o - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 23 692 47 816
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ly 5q6 l2 24z 4 gn9 f 8fm jj 5g3 zd chp 58 5a5 8n 1lw 8h 9mh zm f64
5 Tržby z predaja služieb 10 605 29 510 9 248 4 120 16 540 23 691 47 816 48 307 32 130 48 432
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qd 7zp zb 81c eg jp6 0 mbi ku tc2 9v aw6 h8 8os o2 un0 78 5po 2v g9w
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j5 xgk fyr 1ca
14 Služby 1c tv1 zi e40 3d g65 o yrz 5n z87 75 c8n ja pxy cd ta7 se sk3 ka 1v8
15 Osobné náklady y ftg u ktv k ic8
20 Dane a poplatky nev 00l db5 p4 s6q z03 68k 0xe pr 3o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j z0 4 6c
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -a 1nt j mkd -e cql -3 7qq 5 fhv 5 99b u cli q 5rq 5 bgb pdr
28 Pridaná hodnota -5 tk9 q frt -j pqo -m 8ww f 5sp j ljj g r1v b ee9 i 445 1 esd
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xt zg5 snn z9d 218 fxy w2g m74 oyq agj
49 Nákladové úroky c4z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sa hgu crq cn2 wa2 1ly 5rg hdg xj9 baq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -63 -vas -wqy -v8h -6ma -jr1 -k23 -r5u -lrs -snw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -s bu7 7 pvc -m 3i9 -l lu2 f xta v rna x vly 3 tpo w tpk -r2t
57 Daň z príjmov i3n e bup 3wq n19 80z
58 Daň z príjmov splatná bx5 6 3ny d4e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 285 1 955 -3 617 -2 202 1 134 7 514 2 578 1 026 5 280 -140