Steiniger´s, s.r.o - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 23 692 47 816
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 25 69i 9b 8qe 5 beu d yfz 6q xaj um ubl xe gfp yd d66 ls 4j5 ii k4a
5 Tržby z predaja služieb 10 605 29 510 9 248 4 120 16 540 23 691 47 816 48 307 32 130 48 432
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kc cnl yd 1jq tb xoq p ug8 6r flr i3 nz4 l9 khg 22 z8h mt ksn xj qlc
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nb mdv t9x c4g
14 Služby 0k zq6 ah yrc 9o 0fg 5 ouy qp jib ag lz9 21 24y bf map s3 ck8 uk zib
15 Osobné náklady j mso x hhl 5 sf9
20 Dane a poplatky 2ua mvt c1t zt e8m bya ea4 w51 dj y0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t ig 8 uw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j ku8 d qez -l a84 -q 0ij z jyi u eff y 251 b 588 h p4c ngv
28 Pridaná hodnota -g mqd j imr -s xlj -8 psu m 2rz p hze x vrf g 5bn m 5n9 l lgn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ar duy ojy x2c cqh raz 764 u6p suq vqm
49 Nákladové úroky 9dg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 00 pv1 7yy vu4 taj a52 di5 vbk krv tfi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f6 -qya -eio -caz -3vj -u71 -kxj -ebt -rpu -tq5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -g hqq r 8v9 -5 j84 -5 l8l p 78z y c4e 5 5ss d tmt 5 vi5 -27z
57 Daň z príjmov p01 b dnv 2pg 058 j7w
58 Daň z príjmov splatná csi g yx2 2kk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 285 1 955 -3 617 -2 202 1 134 7 514 2 578 1 026 5 280 -140