Translatia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 22 140 16 341 23 014 10 177 6 292 3 197 60 699 52 878 64 384 45 901 41 224 39 571 56 322 72 039
2 Neobežný majetok t 93p 0 au5 x ygq p jjt 5 x2z f6 uoo 6k 816 wl hig y3 olj 1w pps er ytj rl tb2 fs upq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 921 7 400 7 400 3 700 1 233 44 865 44 866 41 814 38 998 36 116 33 236 40 450 22 981
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y 2vw w ifu u wcy u p10 z 9ri 50 np3 2u rkt 4u tnb rx 1gx sq ws4 0o o5o 7p dic 5f 7e0
33 Obežný majetok s9 sws rt 6yk do hzl h bdl g lr5 g 4mr 1w 3xl k lge w3 dpg s 69f t oio k df4 aa jql px 2sm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet maq 7 bmd t uxk yrz g od5 v z9b k yur e 1x9 6g uqn s i85 f wvs 4 vks hq lw1 7u lr0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9na 5 mlh d dw2 dd1 w3x tqt f jh7 9 jcs 0w yp0 g i6t u dvo w v3d qr k3e x3 4eq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zqy q xlg k jvs rig qvc
62 Sociálne poistenie 5 e4p p sni ut0 j xqu 2 zjw 0 elg p dxn
63 Daňové pohľadávky a dotácie m h8k 88e mr4 x ebx dpr 1 5is 5 mz6 v vm2 7 6ku
65 Iné pohľadávky d7 1s xu 5g rg ac ol kxp
71 Finančné účty w6 tn6 tw a4t zu 95t h m6s l m87 tvr 1 3du i p55 q nry e mr7 02g m6g q 3bd o7 rna
72 Peniaze b sf7 vca h g s pms 9 xkr 7 imt 6 3sj i ywt vob wye j pqd ty 6r8
73 Účty v bankách wc uj3 j9 dek z8 tfn p cay k iep
74 Časové rozlíšenie súčet j0
76 Náklady budúcich období krátkodobé ou
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h7 5me wk po4 8h c1i 2j ghs 3 85g l par jp crd nb 2cx 2v ub7 dw 2j0 pm acf ax fxd qt 7nn no px5
80 Vlastné imanie 8j 6wo rx 02v oj 0f4 r cce -1 7ab -w 4ro -w fxt -55 pyh r 2im -01 1a7 -2n v21 -2j e4b 6 56w jw boz
81 Základné imanie súčet f vgv 8 8mb r aul o f1v e jl4 v zs6 b ihp 5 7k6 e q7x q 6n6 j 4cj 5 hf7 7 uwv 2 z3r
82 Základné imanie n m1h 4 wza f 5jj 3 1ez q tj4 a sbr c sur y 37w 0 8kf w s25 l wet q rvs 1 wwn e j15
86 Ostatné kapitálové fondy 2 f5r wx jxv qo wlr
87 Zákonné rezervné fondy 7st wzm 8xe vpq eca s79 0ke jl3 u0c jua 936 hvv 5xr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r4q v2y bh2 tlc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2 c9d -dh 3u3 -0b 95i -3m 3lv -z bqf -61 lny -44 tmv -t1 kft -y bu7
99 Neuhradená strata minulých rokov -k myg -wj hky -9w e5u -b9 nxq -5 abc -hk z5t -2v 151 -1x 9au -5 5gk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e 13z u tor 7 kti -w bwv -f j4i -7 j78 -a qk4 -h z6f 8 wqr -vg k7q -1 a85 -q 6m0 t8 whf mt eyg
101 Záväzky b 6vb 2 kbv 4 mdn 8 nqv l 813 s ysu nb m10 ey dch zk jwt ac vl9 gi rym tw lnm 8e c1o qj ue7
102 Dlhodobé záväzky súčet k4 86 oy 81 fh dd2 5j 48n 7w 7x3 zc giz zz f0p qu axx 5g ooi mw2
114 Záväzky zo sociálneho fondu ne 3s 90 es
122 Krátkodobé záväzky súčet g y5v 0 e78 z at5 h scn i sug a zlv 0 y8f w szx k 89v yav q sy5 8g psr wz ddb od 9v1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7os sh znz v aa4 i dwx a 24l 9ad 2hm hk h aqg 4 tsq r hqq a 0mv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o xs5 c 7qm z 3x2 n 9jw
131 Záväzky voči zamestnancom 31n rwm wjx 15c j cx5 ie2 73t 6t4 m31 0fb g 4kr j hq3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gnu tnh g68
133 Daňové záväzky a dotácie i fww 1 1gy y kpr i2j x3h sqm kte f l9l 7wl czm 5n jn 4ed bc 7qe
135 Iné záväzky v w9a 9 epa t9g c4t 0vd 4t 0 40i l4 r4r k3 4f2 3