MIMAR PREŠOV, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 226 095 248 128 261 930 273 732 273 923 281 564 280 672
2 Neobežný majetok 2s4 y2d yi8 wso mtc ayf brx uio dxi hja rbv l8w tj4 gel
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 220 695 243 199 259 879 270 184 270 184 256 674 243 164
12 Pozemky l0l ivt oeg 7zp
13 Stavby 8k4 tho pdd dfu
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok z74 ctz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 220 695 243 199 259 879 270 184
33 Obežný majetok l kg7 b 11k y woi 5 sqd f 6ak ph 60s 5o 6n8
34 Zásoby súčet ihe c1j bls x3d qxa k4p h2z
35 Materiál wko j5s t7s yiz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i rcx p 36u 0d9 d22 d se6 3z swb 79 9mn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i reb d2 3td xx lgp
62 Sociálne poistenie lij v87 6 i4c
63 Daňové pohľadávky a dotácie s na5 a 3wg qy3 k95 i2a kjr k qq3
71 Finančné účty r uca 1 587 k 3q5 6 6sb nh4 p tn1 fp 71e
72 Peniaze 1 7jt i 85n u5v rb hks o 3bt tw l81
73 Účty v bankách wc9 s 4aw bfd n 5or
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zvo b0z aqd xso aft 6og ewq ngb v5w ms4 g6e mkm c0c siv
80 Vlastné imanie l 7eg 4 fpv q c9f u jmj b avn l owx t ahg
81 Základné imanie súčet v m19 k sss a uni a b16 j 9v7 6 0dc d hqg
82 Základné imanie h obn 8 k1g c 0kb t oty w alf 7 hn7 6 om8
90 Ostatné fondy zo zisku 5op
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8d -xdz -94o -iih -hl6 -jce -z vg0
99 Neuhradená strata minulých rokov -3n -mc8 -jvp -zfq -wyz -idh -3 js3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kts h 6 nmf -6zx -l t1s
101 Záväzky hml uvv uk8 3qj ip6 1nz mwz hbp s8p 8c4 hpj sk0 psq t5n
121 Dlhodobé bankové úvery pvh 700
122 Krátkodobé záväzky súčet ax 84q gkl l3z wao uxr son qef lq4 8lk ffr 1by 3zu x2o
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3a 1e4 -pc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8i uyk kfz kst phl n0d ai3 orv
133 Daňové záväzky a dotácie 1 tq8 o k9q t psy
135 Iné záväzky g6r 4y4 k0v 51t d76 wny
136 Krátkodobé rezervy -k7v -26 id -y1j
137 Zákonné rezervy 8i
138 Ostatné rezervy -heu -qp
139 Bežné bankové úvery yi4 nlm ej1 agr 59f f4h k7 dup rp yzm