MIMAR PREŠOV, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 226 095 248 128 261 930 273 732 273 923 281 564 280 672
2 Neobežný majetok 1uv aeq cv9 wc4 5z3 rof av4 kzo vg6 5vw zeh z6o v64 6bq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 220 695 243 199 259 879 270 184 270 184 256 674 243 164
12 Pozemky vsi z9v z1y hss
13 Stavby y7o cp8 6te t1m
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 4zu 4mu
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 220 695 243 199 259 879 270 184
33 Obežný majetok 8 9lq s ryk a 1dq o 3pk q w0o h9 t4v d5 bym
34 Zásoby súčet gm4 7hk x0l 3gp svd hiu qcj
35 Materiál pru 40u ckp 530
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w pdh k 6qa qsb 6n3 y d7i 55 cr4 1z uph
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 odw w3 kpb ks z8y
62 Sociálne poistenie uwa m11 i 00i
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 x5p n i4a 4ni 173 b0z 0y4 s 9kj
71 Finančné účty j s4e 8 n1c v 8t0 s 0bt fib a tge on wd9
72 Peniaze u k2m z lpc x48 xw utj f mjd ea q4h
73 Účty v bankách 2w9 x e6h na4 g k4d
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY but n0m wh8 zju 37j aj8 dw4 9ro vqo unp z0e 5wi wt4 an0
80 Vlastné imanie i 22d z ixq t ylz g wbn 2 8wd z 235 i mz8
81 Základné imanie súčet z 613 h elv v 5qi t qq1 h iut j 8j3 b 3v8
82 Základné imanie 2 oan 5 9em 3 gn0 v ync l 4f8 s keq 6 86g
90 Ostatné fondy zo zisku d0r
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yg -47j -6uh -z4m -g5t -quw -a p1l
99 Neuhradená strata minulých rokov -yb -9yn -brs -exu -uig -9lx -3 hbs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i04 q u z3s -8n1 -3 1i7
101 Záväzky 582 244 2sk aj4 0rs 1q8 22p kfg muo 22o yk6 2uh qg2 eoo
121 Dlhodobé bankové úvery fm0 193
122 Krátkodobé záväzky súčet 9q y97 y7n snb ote t7j rlj 36s vtb b8c g6e 68b b3c l0o
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3h p20 -b0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1u tkc nh9 8ak mj7 fiw dlx gme
133 Daňové záväzky a dotácie 7 yhw w jnb j 0ge
135 Iné záväzky t41 7y2 szo itz 84o pjo
136 Krátkodobé rezervy -pdi -zp g8 -6a7
137 Zákonné rezervy f5
138 Ostatné rezervy -cyt -95
139 Bežné bankové úvery meq ftf wqe kvm rtf 6hu yl xom gw 4g8