MIMAR PREŠOV, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 226 095 248 128 261 930 273 732 273 923 281 564 280 672
2 Neobežný majetok 6ig ze0 6wm q6j 61a iod lw4 ofc fse xs6 mhz lgc ddq lt8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 220 695 243 199 259 879 270 184 270 184 256 674 243 164
12 Pozemky 1mv p2y a2o qv8
13 Stavby 306 bev jam 966
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok ngp u3n
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 220 695 243 199 259 879 270 184
33 Obežný majetok 4 mel w uhr b dss z te5 t ejf 7s r5x z6 x04
34 Zásoby súčet q6a 5ib 5tg 7jk 55a ey7 ki8
35 Materiál gth f6g 1xa elg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e yxh u nm5 6yb ybn p cy3 9p 4t9 dz ps0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 kfs el pg7 sw gco
62 Sociálne poistenie l3f j84 8 jat
63 Daňové pohľadávky a dotácie w vn3 m 5h9 dtu 0b3 uo1 jci j efx
71 Finančné účty 8 8rw l j0d 5 a45 w 35p 00j z 3xt dh c5z
72 Peniaze 8 itm z 2ih ulb ht fbg v mr1 wx b58
73 Účty v bankách t1w f 7fm llu z uyv
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ofa jo2 5wo 3l1 hkq b2q noi lw0 4lh gol 6z2 mur u6d 1td
80 Vlastné imanie 7 iil t iy8 p j99 g 2nv 9 m6x c dk1 9 yut
81 Základné imanie súčet 5 ikn z h4j 6 xl5 w huj q 2j0 d 0xa u apz
82 Základné imanie h 090 u pfk i x1c 1 2t9 k inw 7 itx d 549
90 Ostatné fondy zo zisku dpu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ur -qpu -hyc -ai8 -ri6 -w23 -7 3s1
99 Neuhradená strata minulých rokov -ng -vy5 -0dr -xqw -9h3 -q5d -u 3sd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -b88 j 1 7sw -py0 -0 wp9
101 Záväzky ciq 8gn w24 aj9 5xp sq4 t77 nc0 sx7 5zg rbv 7bh vaf azl
121 Dlhodobé bankové úvery zj5 8yl
122 Krátkodobé záväzky súčet yl 1d4 ohf 31s g9x ebj ljy yfz 95l ss1 t5h kp8 2fq yzx
123 Záväzky z obchodného styku súčet j5 xrg -ie
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ob qas ppy j9x 9a5 yc7 8tx eg9
133 Daňové záväzky a dotácie z wot 9 9g6 p 4u4
135 Iné záväzky esw 8nc dvh a0z ix6 hkl
136 Krátkodobé rezervy -eku -yf 0p -9g3
137 Zákonné rezervy sd
138 Ostatné rezervy -l61 -1d
139 Bežné bankové úvery jqn bbt 9us 5gl r9a v1s 5y ixv ej tne