MIMAR PREŠOV, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 226 095 248 128 261 930 273 732 273 923 281 564 280 672
2 Neobežný majetok hy2 81v 8h3 0qa s2c cju r6y evv z0z e7d aom k57 eh7 c35
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 220 695 243 199 259 879 270 184 270 184 256 674 243 164
12 Pozemky e5o ahz ztw h41
13 Stavby 7m1 jvq w7v 4np
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok g06 bg4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 220 695 243 199 259 879 270 184
33 Obežný majetok x 37s 5 gyn r 0ei x 38f 3 qcy fq n6k 92 x5a
34 Zásoby súčet 9wv h2s nbz gkc hmt ccl 8c3
35 Materiál hfv hhm cfy 6yk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v oaf f 8vz fyu brg 3 b52 zn 1ma oj gy4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n v91 no mtn d4 bbp
62 Sociálne poistenie n86 khr n q5h
63 Daňové pohľadávky a dotácie t g32 w 724 ugf wsc kk0 r0f l 6r0
71 Finančné účty g yw3 k qpt 3 dpp 3 dx1 u2n l byw ra cbq
72 Peniaze 2 ff4 4 wbh vul qg dmv p r1t z9 8l1
73 Účty v bankách kz4 0 f1e 679 b c2h
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qp6 970 jqk m4i vqh yoi cwo z6w e0c 3yy be5 9sr 4oo rkp
80 Vlastné imanie n 2ov 6 vfq c r01 h 1zv q qjy r kc0 t yqr
81 Základné imanie súčet p w3y h 1ha 0 hrz h sma 8 a66 8 1gy f der
82 Základné imanie m qby 1 u6e e 1iv r h5o 6 n0l f 6gv n f1z
90 Ostatné fondy zo zisku 7f0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sw -htu -96l -1o2 -sc8 -9bn -i j31
99 Neuhradená strata minulých rokov -l5 -kn0 -1mk -o12 -xra -iuf -s xyj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -gg7 8 s ybb -33b -2 wtz
101 Záväzky 8ju 3q2 f8a h48 4ty 6eq y9i db7 qq9 jpx dr6 lye iye 6cy
121 Dlhodobé bankové úvery zob 323
122 Krátkodobé záväzky súčet lv pru zws 27o 5jc x8n 27y mp3 9cc 7h5 fm2 gcp tbh psg
123 Záväzky z obchodného styku súčet t2 3v0 -yb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jt 6j6 7mm nk2 bz6 v8y 5y6 a2w
133 Daňové záväzky a dotácie 1 dp7 e ccw d yw1
135 Iné záväzky bn3 dca fu9 f9s 4j5 2vv
136 Krátkodobé rezervy -x3i -09 hg -s8r
137 Zákonné rezervy zr
138 Ostatné rezervy -mbi -67
139 Bežné bankové úvery py5 2d8 jt3 krc 9qt 4ry to flh fd 7fo