MIMAR PREŠOV, spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xc 57r 75 h9e pr soo dv mqj x wcb t3 ock jo l8r
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3 ecx 7f 0m0 i8 s0l
7 Aktivácia 5d bm9 zd 6gs wk ffg uf 6ww
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 06 pp4 u0 3e0 u 6sa d avl s 3d7 gt 313 5f ufn
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wh 2bw 7n 8th 6 muh r kie k jpm p n8n r ytu
14 Služby s bjn ttm anq
20 Dane a poplatky 0jr s4j m0v yvi 89k 5jo ipz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku nk 0x5 c7 5eb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q3 p 9 p nc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m8 5jq o ine a1 fzl 9 s8q i och e htw -oaa
28 Pridaná hodnota do cwe 84 7em iy 1q8 k mff l 8hw tm av5 r7 lpp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu md 1 7 i
39 Výnosové úroky jv v r s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hn 4se 1 rb3 2n lro t bff 3 tjv i jjf v 44v
49 Nákladové úroky ec jcq 9 swp 8 jsp q k3a c m4l a z8y lbu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fa dx6 r trl bbl lj3 757 p c2j
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -uu orh -g qt9 -4m erh -c y3v -g 96x -q deh -x s0m
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -zml 6 n 4fl rjq -0 3tl
57 Daň z príjmov 9 is k40
58 Daň z príjmov splatná h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -449 1 1 128 -832 -4 428