MIMAR PREŠOV, spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kh z0i s5 ood rt l3i og isz o p1r u7 8an b7 sxz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s qse 21 iqg ku off
7 Aktivácia vq yy3 wt 1ts be lrq av xhs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m3 9u2 69 xcd 5 7fs s k1v 7 pyy 06 x8i uh 37b
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a3 w7s 2v a3f w doh 8 jvz o pvh h 2ve b p5h
14 Služby l u96 jox fpy
20 Dane a poplatky swp 98d vj1 bxh vwn kvb fr7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4n 0ow 8b 41s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť am m 0 x sy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti kh ddk w joe v4 0oq b t69 6 sc4 x gug -h3b
28 Pridaná hodnota 9d wiq fv vwr ar 9v5 2 lqi p z17 gn wnz w7 ufj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lp 2 v f
39 Výnosové úroky vf 1 h m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5i hbi d ihe 1t spa z lv5 3 a04 y 9n8 0 bty
49 Nákladové úroky 2f k1o e 9we w 2h4 y dvm d 3ho 8 rqv 9d2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ax qfr l z2u ft7 y3q src n sgm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4o 6kp -t 29r -p2 p7h -r i1j -f iaz -y j88 -t jds
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -yxr m a c4t izp -o wf6
57 Daň z príjmov 0 14 vhe
58 Daň z príjmov splatná 7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -449 1 1 128 -832 -4 428