Jozef IVAN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 81 362 54 427 46 356 54 736 60 118 72 142 74 586 82 455 63 562
2 Neobežný majetok n c0e m a41 4 iwy 6 lx4 8 4by z qqf s a3p v 3rp zyd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 683 1 372 1 062 5 143 3 686 5 946 4 034 1 568 123
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 p6w 3 64y f 2to k 2ys k blb z h1p y fuk o hlq 04s
33 Obežný majetok 1k tbc f2 a53 pt 3qm dm wr9 fa fey u7 2do 11 lca ob 0hn cm c3r
34 Zásoby súčet n7 ghz s0 len 74 8eu xb y06 sn twq h6 a89 a wox mw 2nc 4 xs1
39 Tovar 3y gk3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet iq 44f wq 5ct zt u5f 7v 63p 5g n9s x6 vns qv en9 w3 zh1 cw md1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k4 dol bx f4k s0 zpm g6 rm2 wy xmw 1g 3vk 0r rqn 98 yd6 o z52
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ny 4y1
62 Sociálne poistenie 5 78u
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 b11
65 Iné pohľadávky mh7 055 szn 66h zad k ih5
71 Finančné účty 4h j6e x bub f tqp 3 2a3 ck 7r0 if jiy ao arb kw zf0 up dm9
72 Peniaze zx zn8 0 fds 8 j8g n yxy dr ym2 t2 hf4 cg oc3 8i d05 ej 698
73 Účty v bankách o 0ri
74 Časové rozlíšenie súčet r39
75 Náklady budúcich období dlhodobé dq7
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2g pig co amv ww rnb aw mzk wf 0d4 vm l8d lq smw 52 5fd br 0bh
80 Vlastné imanie 6 8ro -ng 3mp -ev pov -sp y0g -wo dfd -y o2p ri 27t ad axh w3 6sd
81 Základné imanie súčet n 4sk e m23 r fu0 e yqj f l5x v wkq c xcf m nk7 5 1ni
82 Základné imanie e gs1 z 4vz 0 20p t weq t 596 4 g5y g xnk e h68 v 6ov
87 Zákonné rezervné fondy l3k hkm edd drl hfp 7y5 t5n yyy ma7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hvt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l 6fu hld -ju vh2 -e6 wbq -u8 bi8 -kr 0im -l lcv k aps l b9b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l e0b wkx w rnv h bll
99 Neuhradená strata minulých rokov -z 7i5 -vj lcg -gl sby -lm e6j -zx 14n -n 8m6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0 ut6 -c4 7hw t dp4 3 26o d8 a5p 2 y3w ad zzl 7 9hv yk nbw
101 Záväzky 1b 8gx ud d4u oi vct f8 n9n ze yqo gs mje 95 nfd op c3e 15 p8h
102 Dlhodobé záväzky súčet 6fs 5ve mtr 72p 5j6 u na3
114 Záväzky zo sociálneho fondu ktj
121 Dlhodobé bankové úvery u ifk
122 Krátkodobé záväzky súčet 8w ic9 j5 btw 5w e0d sc j6z y5 l14 hd amp 2i lvs hm dk1 u5 u6u
123 Záväzky z obchodného styku súčet 46 x54 rl mra u7 aec il mv2 wf zp8 7u tmp xn 2sz mm 1hc 84 r7t
131 Záväzky voči zamestnancom n 9pl k 309 s vj8 1 9bk 8 v6l w s8g k 85f 3 1k9 3 zbo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jbc
133 Daňové záväzky a dotácie 3 6uy q k10 7 a7d r 39u x lwe 6 i6k 0 8i8 q6 dql k m1z
135 Iné záväzky k o9q w vyn 8 wvo a hfz a xa6 65o gh8 y 1s9
136 Krátkodobé rezervy 1 0vr a 8te s 9df 1 axz 6 785 g e3w h aig 4 qc0
137 Zákonné rezervy t qrp
139 Bežné bankové úvery b iy2 r uvi