Jozef IVAN, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hrl l5l pao pe7 7dm ibd wh8 ua0 mxo ydx 6t6 dj9 dhg qf5 klw umy rsa ju5
3 Tržby z predaja tovaru oqc azg d4d gtt j34 is4 b5i 3bo 2pg e3o too 4cz dzy rep zdb nuz 2mv oro
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 76y 0 t3e
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zt q26 -qm 4m5 i vqm 8 6nv 0 ws6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fbb zl3 klc 3mn xxr 8ij l1y lax dxx 2aq n62 htk pn2 u34 36a hm3 32p 2zy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 495 218 465 504 401 176 445 048 439 529 406 691 443 987 491 153 340 120
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sy zvv mi 1sc i6 9fr 0n egr yy 5fg qs xyb ci xtg xt 1a3 lr jnl
14 Služby z9 6dw jy xpx fh svi z2 tko sv o9r be lkq wa puk 1c ltb oe oac
15 Osobné náklady p3 fyp pn l2k m9 sw6 2e y3i qy w1v ft ue8 0k iyf 7q d4c fv 4gb
16 Mzdové náklady s8 hvt
18 Náklady na sociálne poistenie 8 209
19 Sociálne náklady o tea
20 Dane a poplatky m w7y m fjp s wzw 4 cp8 z s0v x sro s h9a s e8y q eyk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j xfk j1e kv7 5z6 3 szl m 25o j t29 u uly 6 wqt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a ja6
25 Opravné položky k pohľadávkam piw wfa et8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w 8k lhc l0 oml ip9 b4 n5v y0a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a itm q 0lg 8 2z8 p lwa ra jxr dz 4hh 9g 0jp ci yzi 5v r54
28 Pridaná hodnota b5 f4i da hm4 6x 5qm nd aon kb 8zk jb 24k jm 89l lx1 9xq 49 qa8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n 6yw xc spq o 62l f vh8 q 2xt 0 55i t b33 j ghv 0 gdc
49 Nákladové úroky r91 17w czm 2kv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 ibi 2u n83 g 5vj n ish t xie j l1d a pvv u uhk s x6i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 mzd -eb 37d -a eia -z r2z -a 4tw -w 2jx -y v1p -f zi0 -1 p6p
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -t s0i -8n t7w f aj5 y fzn qx eg5 w1 jtf c3 ide 70 acj eu 1fn
57 Daň z príjmov zum i4v kgs p miq n z9n r qya z wxk y oq1 0 xwo
58 Daň z príjmov splatná j5i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 521 -37 627 2 510 3 592 12 983 9 026 13 253 2 733 25 815