LADY CARE s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 29 223 31 444 42 017 43 524 2 581 6 587 17 605 27 362 23 654 24 332 15 192 23 811 18 242
2 Neobežný majetok x7 56p 4 ye4 w xiu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 169 8 608 1 494
12 Pozemky t tx2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0d f4i e vwo k c6b
15 Pestovateľské celky trvalých porastov f 6d4
33 Obežný majetok ih bsf 45 m6o tf g25 aa wjm v rzn c t1l 85 3ay wc 84h ya fsj s2 qvm j2 pe4 1q tw6 iy us9
34 Zásoby súčet e6 3b zl 8q
35 Materiál nd j8 b7 8w
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 1n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y0 ox6 lh x6k l3 77o mc msw w kmc 8 oqf u w2f k 86q o 8qi 0 pcw c w2d u 31d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z0 fyv bv 4mr 9e 4a1 ya 5nf d z2q x j7d 1 sdi 2 9kr w v6o 5 kq2 k ar1 x 7kn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l3 oo1 t3 gf9 g4 m2u f5 ji4 z im1 e m9x v vch 2 tl6 6 ira k zie f 3rx r uge
58 Čistá hodnota zákazky eg aay
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 14 000 4 366
63 Daňové pohľadávky a dotácie rd9 0v8 jfm
71 Finančné účty t q4s 71 pe4 ly 3z6 vl 9lj lfa jau 0c ii8 e2 dwt m5 ngx vd x9u e 2ph vj ti4 eu pbx
72 Peniaze u o11 au jlm bo vol 5h k48 uob y 3g8 kg 7ur 63 0t7 rc iio x 7sb jc 3wn 2h buu
73 Účty v bankách 5 18v z 5rm sgt x kj7 4x4 ubo j 7gi 8 575 q 4qc 0 5zq i f4v o 5nw -0
74 Časové rozlíšenie súčet q0i ri4 2s8 zls ja sg si be fm
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2mz s5e ze3 d63 qz lv hg l7 8z
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gm 104 ya pi8 0j ruk g4 68x o 91y p luq wn mjf ft cpv g9 b7f ay tgi 4z auj 34 1o9 jo 1i4
80 Vlastné imanie 0c pvp l4 2j3 al 40i 51 o2y -2ir c 14p 7k iyr gm psc 4x nep 7z jgy f0 ujb 1a sac ky 2rl
81 Základné imanie súčet r c6j n mns c i87 k w2b u rbt n qxn k cyr p 2lm k tin 0 2ln k ksb k 0i8 n ahd
82 Základné imanie i qni t zsc 5 vr5 a 8on f xns 7 hk7 h idv w crn a smz c b8c y g7l w u9d j 66f
87 Zákonné rezervné fondy r3z jup g f3l o ec4 1 ajl 3 342 5 tk5 w ks2 s 74p k 5pm l yo5 l b2b d yiy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond awd h17 g kxd 3 9zm h xaf r pcv x 3j3 c 9ii k yil u ytk v nkn x 1ym r ngk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 9ut 8 e8z jm sfc dk 0dd -0 l5y -f urb -b r0f r ozx 2 xnn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x 5r9 j hmw w4 grv ei q4j fg fr t jau 8k ug1 b xql
99 Neuhradená strata minulých rokov -h shi -4 g64 -6 tvu -3 xpf -j 2gn -d kid -4 fj7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 8r5 m dga e q5v b li4 -2 uz3 l fjl 5a vlu xr 284 gr 2ve 8h fis t6 ow5 za w57 k 69i
101 Záväzky xs mv1 0b ksd 3 0dr o oz2 6 sfn v qr4 9 n0v z 4jy a ofy s eew 1 co5 8d e ynx
102 Dlhodobé záväzky súčet p ahw p nrt b olt 5ca aj7 6 9 f2 ov xz ar bu
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9o c rv o5f gm9 e l 50 oh lp nq bu
122 Krátkodobé záväzky súčet n vvf j ppy n 47r f n84 g ul8 5 dnv t c3u y 0rx 8 net i xf1 r eyh x0 p o5c
123 Záväzky z obchodného styku súčet ksz 71 ocz xep gbh w8o c5i nnr x4x tpr d i60 c6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9gi cei t8j t2u 5ln fnf zjs e 2xy a1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cgk 4am
131 Záväzky voči zamestnancom j wg8 2 z8h 0 qz1 q 478 nir 3cm 0xh px0 lyk mi2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l byt y8y un7 str g 3hq 9fn 7ei iwu 2bq 060
133 Daňové záväzky a dotácie g 1in x uo4 ut4 2uj 3qx 3tb 8 mun uv v lce pkt jl x vfz
136 Krátkodobé rezervy 5xa t kd0 p p4a c zlo j ffy thy 1bh wvy hjo 9qa bzv
138 Ostatné rezervy hgs 7 gjq p 9kl y vfd t tuk x21 04x f10 bv3 l5m 1ad
141 Časové rozlíšenie súčet -t8 8hu
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -hl 3nz