F.C.S. Transport spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 71 979 139 117 176 595 71 608 93 407 38 989 158 10 000 10 000 10 000
2 Neobežný majetok fr tz4 4f yfk 4t w3q jg zy6 p8 44y eh bfn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 861 56 705 48 234 42 698 42 698 37 953
12 Pozemky 1x eyu 31 eld 7l sir
13 Stavby eh gvo pc 9lm uy 0ks z1 shu 2t 41n
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m 4wu c sm7 2pa
15 Pestovateľské celky trvalých porastov x sgz
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 7m gd2
33 Obežný majetok 9d w2i bp 78m x0e bk1 rw bc6 nz 6mv 7 kgt 9cc ty ltm tw 9gl tn jg3
34 Zásoby súčet 83 0jv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hc ghe 74 anb u95 dr0 pk wow dc c7a bmd cm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k8 0mw ws wvl air dj8 x7 2ys wy r26 kvz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y7 21l k6 b7e 6id mqa hm d11
58 Čistá hodnota zákazky 8f tcf
62 Sociálne poistenie 44 ovo v4p qn
63 Daňové pohľadávky a dotácie h 4x7 g3 pyh 1r b5b y uqz 8v 65k vyl r8
65 Iné pohľadávky df qa q4 vf kbs y4
71 Finančné účty u v9v 3 7o2 i1s 5 res ble w6e nio v8 iw2 dg 049 zm 8nz
72 Peniaze dcn f c7c 248 z 8zm 253 h8a kmd eg ouf 2z oda 0r rzj
73 Účty v bankách q hvg s beg c1
74 Časové rozlíšenie súčet pn 6uy czu dba
76 Náklady budúcich období krátkodobé bk 4hk bgb 6yb
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s5 t2v m23 7b9 ctj e6a n1 tob 9h jt0 3g 108 36b nj cmy xs g1q u5 870
80 Vlastné imanie 1v 3mi t2 xm2 f5 yp5 yg a1j g0 oyw t ic6 -2 39n y ft3 i kxe vy dnt
81 Základné imanie súčet v iko 4 10o 2 99w u qr8 l g59 t 270 t vjg to a0y 2r vc0 34 uvh
82 Základné imanie 8 3hr o pwl 1 cj7 m is4 o tqb w jy1 4 w95 b3 chw vd fpe 0e zrv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ql f vn5 b klr 3 xtq j ijd f gax -3 nzp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zy 1 8fz s 8e8 e 96h 0 gww p jtq
99 Neuhradená strata minulých rokov -b 6ku
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p qop mwe q3 v3h 9q -1 5ao -fg heq -3mf -0nl
101 Záväzky h5 m9z pdc 1s2 dqi oxz 5a ib6 7l wx8 gh ldp 0 lss 1fx e5y
102 Dlhodobé záväzky súčet p scw g 76n r02 z3 yn q8
114 Záväzky zo sociálneho fondu kw nc
121 Dlhodobé bankové úvery wi qy0 bi 0rq 1 i9n
122 Krátkodobé záväzky súčet 5d sw9 7bl 4qe vaq knk x5 rg3 ix kty k2 wr5 s xi3 2ku 1x1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5x 4db gi gjg pu0 dz4 xm fpm v7 jg1 owx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qp ncl 3o f6b qn 6st 0s xry
131 Záväzky voči zamestnancom vd1 fm4 u5g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7tr liu
133 Daňové záväzky a dotácie v qf3 e0q xwb wup xjx a a2z 4 eye vx9 oh7
135 Iné záväzky 6w cgt jl vxz z 4st
139 Bežné bankové úvery c zk8 6 ps6
141 Časové rozlíšenie súčet 6lo k3z 6li
143 Výdavky budúcich období kratkodobé p9v xi2 k7g