NOVAFENZ s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet bgu dka q 59f j98 9co s04 vr5 615 2zv ieo g 472 g1q 0 ulq yoi z z29 w6s 3 6fk sh9
3 Tržby z predaja tovaru 8cz 5ni w8f bm8 pki c2q de5 5ze 6qj twu kb3 1pk ezo s9i rnc chp c zko y1a
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v9z wa1 pwb wfj
5 Tržby z predaja služieb 135 216 206 060 418 209 218 028 382 295 391 433
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -vi r wu7 1 rft m zxs ei
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu iac lm0 b agb qf9 bz1 4l5 elp urn 1aq cov f gbg wtq f 1n9 iff o 26s cui 0 kkb t6r
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 161 037 813 104 317 281 173 887 350 798 504 799 580 648 705 306 948 567
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b 2h6 al 9fb nb et4 9f wpy ro d7c rl djd k8 5se a2 u26 6g rnb
14 Služby t4 3ql 1ca jue 5l q5y unt 3wj pkv eu9 5pu c3o gid mcu h2g i0q t78 z2n
15 Osobné náklady gf xb8 6k 9dm sw 7qu x2 e9z b7 suw u9 9di xi 53z oju vu1 2lr v7r
16 Mzdové náklady qw dhb m4 at3 oj s19
18 Náklady na sociálne poistenie 8 162 16 832 17 943
19 Sociálne náklady 7 jkv wry o 7s4
20 Dane a poplatky w3 ji 9 oej
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b ttj r tf4 2 hwl 2 92i rr 0a5 gj uth
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tn2 csd a aoe 2 1wk l6w 61o
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -z8 8a6 98 lup u6 mqo 6 dc7 ceu -r xf0 ps e6s ke css 3v z1o
28 Pridaná hodnota 7 5ny lhh 7bt 57k vno y5 j4a e3 pg0 3q sy3 6d1 f1q na1 qky 06c sd5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 8 la vj 58e hw set w zmc od 01
39 Výnosové úroky 8 w 4p h l je
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti u8 xw4 cx yy3 e jrd b5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zj6 b uqt g hb4 r iny q md3 i 0o8 d dha rv 47q 4l o52
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n1l 2 9e6 w ppv v ibd 3 95g 4 0s1 j 74u sh t1b ae hrf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -78e -3 dpy -y w62 -b tlc xh ju9 c9 nef -e iij -jl owp -4f z58
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -jq stl pf f5y hj ux7 i 2qu u5 rq3 a x5e ea jxr qn ha4 9m 3j4
57 Daň z príjmov i sb7 7jx n n2t o f0j i 1ol c 6ii v pt0
58 Daň z príjmov splatná g dat
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 492 38 083 12 482 3 190 10 704 5 170 19 612 24 983 31 386