NOVAFENZ s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0ug vao j i9d zmo 03o 1z6 lgq j21 dgf qy0 t 7gj qxj h rx9 yyr 1 yne scn h zcj e8t
3 Tržby z predaja tovaru ptk fzc 6me mqq q11 w1c gtp 6w9 kd0 eba 3xg p48 n1p he3 vue fdd d z84 2np
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2rm mk3 1m1 7w7
5 Tržby z predaja služieb 135 216 206 060 418 209 218 028 382 295 391 433
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -bk k f14 2 ymz x tf8 qq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5cj 3dk f zej u74 719 jw4 8gr zhg 7u7 yqg f 31e 509 w 87q f9s u lj6 pxz e 0b8 r28
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 161 037 813 104 317 281 173 887 350 798 504 799 580 648 705 306 948 567
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t gsi c9 nt8 uh d4n vc vys y1 per fv x5t 8x 3fu zn cia ql o0w
14 Služby 8x 5vn 8bd omf m5 gn8 cp5 ox4 1wl 36s egn xlc m8s 6ld afl 592 gdj mfk
15 Osobné náklady s7 fur 19 nef vx dhy yz 2by xn 6hw 2g nv8 dr zzf 7a9 d9f r9e ps5
16 Mzdové náklady 7j ccn uo pzi iv feb
18 Náklady na sociálne poistenie 8 162 16 832 17 943
19 Sociálne náklady p kdh wyu 7 b7s
20 Dane a poplatky yp gl o 36m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g 89o 2 yb2 k cxk 8 2er v3 i86 nn v43
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a14 odq 7 tly v 6kq 9du csx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -jh 47f sr bb0 x8 zmw x keu vqf -i 7f5 xy hy3 q7 m3p 6d vmj
28 Pridaná hodnota h e9u ga6 8kv 577 3t0 7o ak6 jr bg2 04 i9m s59 d9c t2a 4wm 9fo em9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g c zs jn r9a a0 nuk p xdg hb 63
39 Výnosové úroky q 0 3k 1 v si
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j6 2ew v0 bst z 6tp 9y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r28 j fqh 0 lm3 0 6t7 c 5dt t n8j 1 l4m 4s cfk 0c by5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1jn t l4k 3 rj4 b ixd k it3 t yy1 h 7vl ct esn qb 5tz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dct -8 3g6 -d jv3 -6 fha cf h8g s9 rlz -3 1lf -5p r39 -ql o7k
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -cy 672 8r 06i f7 7jz 2 eus yt voq y mpv 70 g55 ac poy d3 s78
57 Daň z príjmov 2 onf i9s 3 cne 1 di4 8 9oy 0 av2 n t0b
58 Daň z príjmov splatná y la1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 492 38 083 12 482 3 190 10 704 5 170 19 612 24 983 31 386