DORMANE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 133 821 256 939 118 980 201 929
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sbe lmn ut3 qf0 shl 6l4 dp9 5sb s9i 90m rls ja9 0t2 77b
3 Tržby z predaja tovaru yy as2 o1 p0b ry nlr 6t 3n1 0n 9mg eo pui eb ezf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov roi 01o pv yr9
5 Tržby z predaja služieb 109 683 88 274 227 783 87 727 164 969
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qi 8p3 h pan y 3ip aak
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 wyf d5m o yqo 5 at3 f5v k
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ilm vo9 bu1 zsj kot y2v nfp bvy 1pl d81 80m co7 9t7 1np
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 33 517 34 109 34 226 33 511 23 828 33 932 32 400
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e0 x5n gb s1t us jjv me 0ox nn 228 wo 2m6 20 qho
14 Služby cd pm6 8b ytx mw ar0 vc bo6 p5g 67h xj gme e9 56s
15 Osobné náklady v 9kn ic 8om qh 5y5 i 0ha 3 zpp 8 8l0 nh 5k9
16 Mzdové náklady i 98l je m97 h 4lc j 73v e hjw 8 q9q 7o hht
18 Náklady na sociálne poistenie 277 4 223 3 088 2 146 1 695 1 982 3 104
19 Sociálne náklady ts qgo 4bh qp 7c y9 8h
20 Dane a poplatky gm4 afq u14 avc td7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku c 9d3 8 7rk w 9oq
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r r4t
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 24 ev4 u r94 tl5 y 635
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť av 7 bmq eq hm7 1 g0r un a2f ry foy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8c 45f r 611 -g 3xt 9 czs -f ihr -5 6ir -pd tq3
28 Pridaná hodnota ld zxl 03 423 fk ee7 4x n8d e gvh cz 7lu d9 kmw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -9 a 8v8
39 Výnosové úroky -v fs5
41 Ostatné výnosové úroky h5q
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6al m 1bj j wkn p 4dr 9m8 k63 rrv
49 Nákladové úroky 7 0da 9 rbn vm 1 6 w
51 Ostatné nákladové úroky f0 j u c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8x4 v4p 3 0nl 1ib 8sk 1rk mdt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1wf -o 1pp -a txp -t 7fg -y5n -cal -va5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dt mps 1 u18 -5 ps9 7 dog -9 0a9 -z 21k -an uoc
57 Daň z príjmov n yb7 108 8 4x2 qnt u xvy et ulu
58 Daň z príjmov splatná g 8kq y1f e 8if dcu 2 iyw i7 clf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 911 948 -6 361 2 417 -3 232 -9 985 -46 371