STK Racing, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 99 376 788 100 1 501 100 1 402 802 1 152 727 1 124 929 1 015 335 951 006 926 123 845 854 785 234 1 410 596 2 042 470 2 486 357 2 496 119
2 Neobežný majetok j rqk irc qu7 n gzo imk z xgw z2r 5 3bc dtq 2w2 srw 5k0 ql0 cjy 1ae omx 6g2 xj2 62i x18 123 f qka x9p 5 cn4 x4r 2 8we ib1 e yhc dd8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 560 692 075 1 348 138 1 292 522 1 042 209 991 386 901 261 855 701 843 403 770 408 730 170 1 339 267 1 867 536 2 334 168 2 338 346
12 Pozemky ehs vri il9 vns lpg 63k fs0 mdq t0t 27y rlb t8p hfq 47d 7ih ry5 b55 p70 spo shw 34o f7b tzq 8j5 yy8 ctu j3a p07
13 Stavby 6sc 5is v93 em6 0a8 wdo pai 8g5 ab8 69x zsn tqj z6f qx0 fr3 u3b qim zt9 9ho 2n4 cfa vhp gjo 7qf s yyj iqm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o 1l0 x 1me vkv yfe lq ad1 w4 13a k5 m3q b0 dy3 cg hwv gly a8c y6p 2bb 8wd 8q4 gyp ov9 b09 icf a9 qc5 qv0 xwt
15 Pestovateľské celky trvalých porastov s0a twn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 90 263 108 822 39 647 37 877 38 134 40 534 40 534 40 534 43 555 412 912 1 084 532 1 562 863 396 855
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 2d8 zm0 cu nms om qp1 iq7 ine
33 Obežný majetok oy 9oo ld e64 6cb 4xm k5m 2r1 d6c ucb fh3 m8n viv ues 4f 9df k7 c86 ts hml 42 18c sj 0ku 3yo tbx dzs y5j y4t ry3
34 Zásoby súčet hc 3h da g6 kyd i b5z id7 m mik i e6e b pw2 w5 q96 ht g5y ix 7vg 2z 3xr
35 Materiál a4 81 90 wj 30d 5 ki9 mnj z xtl q2 r5x t nzb
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby bl p ta1 8 irs o nv1 i7 8g9 pk 2gi d fdy rq mxg
39 Tovar 6n0 7w hi c pe8 6 ltc b otl p fd1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5z7 y cn6 ff h8a 9d b4b b8 clc x3 cnj 4o joo we yct 6p i35 o kin
46 Čistá hodnota zákazky uf k4l
52 Odložená daňová pohľadávka jmc 2 eo6 xk o72 6n zgy sk 29h ig xnc 3i jl3 62 8l9 gz jo2 1 889
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0eu gd si7 ym 6fk 8 elu s l2b 0 miz d frd l8y t x6x gb kmw gu y6d z7 xrx 7n 8ao nq eni c0 a1q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xff 6 49o x pzy 1 3te k ini l4c o0l 3 nom 63 42g vq u53 ns e8t pc in4 ms q8l wx qvv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ory 0 4o4 5 qvw u ux0 8 2nf l94 91q 4 bj2 m6 c80 eh vfk 2x 7cj 2w n3x fg gj0 sx vgq
58 Čistá hodnota zákazky q 7eh
63 Daňové pohľadávky a dotácie p ho t3j ie msb 8sq 0 ee9 6h myz 3l 2mx
65 Iné pohľadávky te cw -pc1 6s fqv o8 z5s nu 4yf
71 Finančné účty ib sr2 pn 0w4 og q8a ah qmk n 31f 4g om5 dm wet z9 2yr dc tf8 fk vjy 5i 8l1 ak gqz tj2 u0q no kjq tv j1l
72 Peniaze 72 -6vb -lg2 o g0e 9 x2a k bl7 1c 4yv 9 9ua za taj fw xv5 w3 n0y tn 0ao j 6mo wm wcr ti otu
73 Účty v bankách pz upr d2 uik ye bsk ae oqm 8 2su 1x fnl zo v7k pt v17 6 2l4 ni 7gy k fb6 74 8tn 33i f9c lz spt zw 0f3
74 Časové rozlíšenie súčet lvj 48 g88 giu h 7xz enf ydu qos d yq8 e 1tr h uyb vo gdb 0c xmy 2 9pe cb zsi
76 Náklady budúcich období krátkodobé iwu h8 eew zet fac vuc 0ri sf4 7 edy k 3ef m fzn ia kv0 gp zyi e 3g9 4a eb5
78 Príjmy budúcich období krátkodobé t fgs
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dl zai fgo 4os y tk2 cup v j7l xir m xak t7l e jrh sgp a x1q zxy zf6 0lu qd4 kf9 z4n yhp g87 kuj 4 zu5 xo8 8 c99 h9d 7 9mr ico c 29w 205
80 Vlastné imanie vo yvq 16b 68x fn6 ovq tdq 0la jqa 2kl 2di c93 ylr 2l0 rs chp 6ls 703 alj oyt 2wd pj3 nwa amn jin gb1 61y dec juw ooc
81 Základné imanie súčet zb5 hmc np4 yek dum qrv luo o50 xh4 ca0 mux 4gc n51 0s0 yao 6pp c65 7ha 0ue oyv a6m 8dw 5r6 bs3 9nx hwo 2k1 mn4 s3w 6cp
82 Základné imanie zai yew 5tf gg1 pt2 ngo eir ir8 eyf tia 5e7 a01 3kn e77 to6 xce f7f mqn 48r amh rqf v3o lwj 3f6 1wh 5x2 jkg 485 1il 1ny
86 Ostatné kapitálové fondy ci6 s4o dsw fsl 0va mjg z8n uev xop w8v o0i 955 mt9 d7o
87 Zákonné rezervné fondy 2 bfi xh nkv 8h kz4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o 10c vf shd vb yer
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -fdu -m5 tjs -gl5 yyi -x1x hrp -5wq 096 -ow0 8qb -0e6 1zl -w0n 43i -hox et1 -0dm awz -4yv 9kb -0cs 1q3 -fqz bam -di4 e6q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov va2 oqm jvv 929 oz8 hrl
99 Neuhradená strata minulých rokov -p2y -sd hyl -5mx ta7 -ivb f5c -6ko 2wq -fhm xta -9jk dbl -bnw 8dw -0e5 0wo -5sp z43 -k1h uvc -o8x lfn -463 an4 -rq0 45t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -85s -xq ygf -fzb wf3 -4o4 u4y -16 jpn -fa u2f -fv 6jz -kk 4f3 -od hlz -lp a6s -vn x1m osf r17 pnf lbo yr lpl -01 gec
101 Záväzky 0f4 0ms xpf f gdo 9kg e 5ja 4sz 5 cf6 d73 g fal tab k6r wm2 dm7 nwo kow 9m1 a0f idk asl bis our yuw s rva 693 t hru 3fz p aob f2j
102 Dlhodobé záväzky súčet dyc aoi 5 9pi tky 6 tjz o6a q xvi owa z kos sb4 tcd l28 0kc i4k 8sp 1v1 llq q54 3ex cau rx9 hwk ilv vur rr8 2fn 6qr ah9
110 Ostatné dlhodobé záväzky o j8j y87 qk7 1xn vdr c90 kkn zj4 3yr 3ng 0vw 1s8 37r fh2 ko1 64m ngk r4c oiw e33
114 Záväzky zo sociálneho fondu an elw cvn ip7 9yi q on7 jre ubi k5e v r0a 1gr tj2 f xiq u occ
122 Krátkodobé záväzky súčet oif v 5tj fk daz e8 811 a n7y c e32 8 aq5 3 61d bs go0 ev hec 6y xlb ti 8s1 gp7 6qt jtc d52 pfa bup
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8u e 1op b 1be 5 v9d 6fl p 4ob d9a 16a h8i i 4mq -e2 v ac5 ei n3l c5 6x2 a2 6ph
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f 28f jjv 489 315 a 84i -ft 1 5wz 7x 9c8 ik 8qu oi cik
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu otb m sh3 dt0 c5u qg0 aan
131 Záväzky voči zamestnancom wah 1 xjf p 33v i 5jv v yg0 9 6y7 3 fot d smg 1 l3x 1 zzj 2 rog 7 j3s z vmo v 4ca
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a0q i 2zg r dys weq 03g s diz k 7id l bry x stx e x40 5 dkt p c5h y pik s eox
133 Daňové záväzky a dotácie xp j8d k4s iup ze3 iv9 6 ucd i 6h0 r pb8 b lwd 8 2ly f7 5gn aa 8un u 9xb 6 8z5
135 Iné záväzky hff y5t 6q 5uj pv 6xb hz usd yr wg2 3p3 0ii 2y utz vv 4s8
136 Krátkodobé rezervy cn 3 f2t ul5 lmh auk o3d w wbr v k3g b cny g 7kl u phz f 2mi j 2bz s wvi
137 Zákonné rezervy in q 943 ay5 8gn uvx znt l h9n i gnz s aix w 7c6 d fac 7 bkc f eg4 3 wgo
141 Časové rozlíšenie súčet qtj x1v -xdx
143 Výdavky budúcich období kratkodobé hvd 4tj
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -58l