Fe2 Sk spol. s r.o. " v likvidácii " - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 31 763 21 421 22 965 14 242 15 079 6 525 4 059
2 Neobežný majetok n 9dx u 3sx 6 zn9 t 96v 7px svc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 378 2 598 1 817 1 038 524 104
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b xho b 0wy r zu3 1 oh2 zhc bvk
33 Obežný majetok f1 1tg kl ht8 i6 0b2 8a a4r oj 4qv j zs8 n iix
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6u vzz nn teq q2 h0x f gtc b n1n a 7jz s xvv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qo vdy 2b 96c a6 xcl e 9lb f 9ka e 5pa f xh3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1b den c2 hdq qo 3fl c 149 7 dq4 p fo2 x cww
63 Daňové pohľadávky a dotácie g80 f yas e8
71 Finančné účty 2 4qm 0 0g6 s yej p bym n c8j q d73 b ke5
72 Peniaze 5z 8ft d3i tf3 w c2k utg w 0ie
73 Účty v bankách r dzx g ryz s ylp c wbx z wn6 w b9o 1b
74 Časové rozlíšenie súčet 19q jmi gh r3 u3
76 Náklady budúcich období krátkodobé c9n 733 mo 33 a3
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4q yl1 x8 qt7 vn 65d f1 lnr 08 tuj y wju v zor
80 Vlastné imanie 6 fju a fod l pnh -8 8ot -o ei8 -j9r -x ynb
81 Základné imanie súčet h rzr b izg z b7u y rt3 t kpz i doq a it8
82 Základné imanie t jba d lxf 9 m1e w 7bl h o87 p wvv l ez8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u p8d -br7 b0 -29 jy3 -55 0n7 -6 7fl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u cq0 3 1p4 6 wd4 v amj 1 8qr e oga
99 Neuhradená strata minulých rokov -q if1 -g qwc -6e b5f -s1 d4l -ll azi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a qes -u s43 qhy -mn i0z -h tom c s5s -o vt6
101 Záväzky 1d lr1 dt n7m rd og1 iu qeh fj wcg r ulc a 9r2
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 2f1 i 8uw b 8ht h 2st
122 Krátkodobé záväzky súčet sx 4j5 nc 1bb y9 edz sz kwn d7 axb 3 i8u z mtv
123 Záväzky z obchodného styku súčet ke 5oz w tbc i0 xvz ch jqz oe uqc j 637 e 5ut
131 Záväzky voči zamestnancom ag1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i6 quo xv av 2i8
133 Daňové záväzky a dotácie c y63 fqs 69f hu6 xri v2v 93n
135 Iné záväzky m 3mz 3 yuc