B DRUŽSTVO - Podrobnosti

Vložka číslo
587/B
Dátum vzniku
13.05.2008
Predmety činnosti
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 12.5.2018)
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (od 12.5.2018)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 13.5.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 13.5.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 13.5.2008)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 13.5.2008)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 13.5.2008)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 13.5.2008)
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 13.5.2008)
 • čistiace a upratovacie služby (od 13.5.2008)
 • reklamné a marketingové služby (od 13.5.2008)
 • fotografické služby (od 13.5.2008)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 13.5.2008)
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 17.05.2018.
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 07.06.2011.
 • Družstvo bolo založené ustanovujúcou schôdzou družstva vo forme notárskej zápisnice č. N 340/2008, Nz 16069/2008, NCRls 15908/2008 zo dňa 17.04.2008 a zmenou rozhodnutia ustanovujúcej členskej schôdze družstva vo forme notárskej zápisnice č. N 433/2008, Nz 19048/2008, NCRls 18857/2008 zo dňa 07.05.2008 podľa §§ 221 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • účtovná závierka, stanovy 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Podpisový vzor Juraj Luknar.zep
 • Podpisovy vzor Daša Luknarova.zep
 • Živnostenské oprávnenie .zep
 • úplné znenie Stanov.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
14.11.2019
Domény