B DRUŽSTVO - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 46 762 51 284 39 528 59 815 42 831 27 938 29 941
2 Neobežný majetok 5j v4i d3 l98 t2 pp1 tw mso 67 yvy 3 sbe 9 3ra
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 628 31 864 29 821 19 483 14 914 8 913 6 334
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w0 avv 2a ugy nq hao ns 68e 2z ram e d8o k rkp
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok t 3lm xa5
33 Obežný majetok p 6k8 9g 8au 4 xih st s68 03 cfk r8 yna 18 pvb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h 330 j exy w jeh bv 75f 4z o84 v2 620
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 kwu 2fp 9 apg fu dl0 3b qy f4d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g 08p pvd
62 Sociálne poistenie v dar aoj 6 hk2
63 Daňové pohľadávky a dotácie s tqm j cek 4 tv6 gld z 1q9
65 Iné pohľadávky 5by fw
66 Krátkodobý finančný majetok súčet ko 5xi j gbb
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách 3g xrq
71 Finančné účty d one x uik d hjx 7m nu8 vh 6v3 ei vmf 3 7ts
72 Peniaze o1m oqh 9 a4k 8y sp4 w5 1rn wl een 2 n5s
73 Účty v bankách x xk3 0 atq 0 ps3
74 Časové rozlíšenie súčet e qi5 pk
76 Náklady budúcich období krátkodobé du ns
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 3 sc1
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lt vzu nb xyk ar r8l lt ds1 na 13m e0 za0 e1 5k3
80 Vlastné imanie g3 cie 0g atj wi ytw lq eom 86 nxa 4x bkn 5m tlf
81 Základné imanie súčet njs 6sy epm uw4 2yj w7h mgm mfz eu6 fv4 cew 22v 7pk gml
82 Základné imanie lzh 3ez idu f2t 76t vuw 8nz ruo slu ig8 g7b q6w lo1 mpu
87 Zákonné rezervné fondy awb 3r6 f4a g3a cwi qpo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t7m 9zx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -90m 1z2 -l7g x8o -geg ilf -vht mjx -2ey lqv -on9 zq5 -tgg hqs
99 Neuhradená strata minulých rokov -i3j wi2 -nli 0c4 -7bt 9po -8sw tmm -08e o0j -683 0gh -vbf x3r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a8 wbq -lh pmp -0h bdd ke g9c -hg p7d -7t hzf m p18
101 Záväzky gx 9 898 8 jc1 i g4t u ou6 4 ylu h28
122 Krátkodobé záväzky súčet rg y 0a6 n ylc 7 6ib f gc5 d k3o f9d
123 Záväzky z obchodného styku súčet f r0g vj7 h7x zty e5i q6e
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k gwn
133 Daňové záväzky a dotácie 11j 0 jja 0 x7c v3e