B DRUŽSTVO - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 46 762 51 284 39 528 59 815 42 831 27 938 29 941
2 Neobežný majetok iv zzb dz z1g ah gex 3r oaw vf kyl n 49e 9 roj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 628 31 864 29 821 19 483 14 914 8 913 6 334
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o2 sva k1 9q5 r7 opd 2c egx vr jft v k25 r kut
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok f s4f kfb
33 Obežný majetok 7 bs0 q7 gjw 4 tsv 77 z0c 1j aqa o1 06i 6s i61
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y tbo p 6ze i 7e2 1z dyz r9 fjd 28 hdk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o 4uq eh3 8 tsx n1 kxe nn 0b tvu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i da1 hwm
62 Sociálne poistenie t ojd ts3 e kil
63 Daňové pohľadávky a dotácie b fui f ejt p yau s3h u 018
65 Iné pohľadávky uob of
66 Krátkodobý finančný majetok súčet iw gi0 s rao
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách 92 iku
71 Finančné účty j x7d 0 2b7 0 6t3 0d 78i ja s64 ia h3b x mqr
72 Peniaze om4 qn1 o 8bt 0h h0w fy rve mt 6pd n 93m
73 Účty v bankách p 18s 7 st4 d sjn
74 Časové rozlíšenie súčet 5 11k h4
76 Náklady budúcich období krátkodobé x7 56
78 Príjmy budúcich období krátkodobé p vgz
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ib evl me h9v qq be5 9u wl2 03 vfd 63 4z8 nd fkm
80 Vlastné imanie 9g zyn 8x 5ek f4 0uc kv vlb 9h 322 m6 afx ce 1q7
81 Základné imanie súčet fzi fyr 644 aqk byx 2cb zqv 7rh oec n6x l5e yxf sy5 eth
82 Základné imanie o5e n9t nr0 pew saa 4ou th2 wih 41n sd0 ubl 54x 3z9 aff
87 Zákonné rezervné fondy 21t 1d7 8t4 30p ypx 8lu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lge kek
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -nuh qxt -2sq v29 -gx3 7zf -5ye 673 -wku mg4 -a20 3eu -itw oo2
99 Neuhradená strata minulých rokov -rva p45 -yrp f6w -xts 7ue -9c7 opx -6kd zr1 -tp1 zm2 -o9g pyy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -hp 68o -5y mwi -pf vn3 1s 2pk -28 bhb -je f42 2 2d1
101 Záväzky no y izp 3 aki a 7xw k qy1 y evp wbg
122 Krátkodobé záväzky súčet os f vg0 d 7n8 f yn2 l nbe 8 l8i kz8
123 Záväzky z obchodného styku súčet v v12 iyx uwi dr6 7ex fbm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 u9t
133 Daňové záväzky a dotácie 1ds 7 ta6 p 55x 71f