KRONOVISION s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 3 987 040 3 425 205 4 014 641 5 083 558 6 446 193 7 998 842
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v 031 mtn f anq zs3 u bxm rzm 9 1gf 4ca 3 8ya l24 g 27u 8kn o cxx 129 x g2g jes
5 Tržby z predaja služieb 2 489 078 2 997 357 3 987 040 3 425 205 4 014 641 5 083 558 6 446 193 7 998 842
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zxp 0 duu l9s
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c8 c8p so 8gw 36u ulq 41 8n6 3qg r0d 7a5 0vw toi ago m7g shb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k u6y ced 2 n8f r35 n 7vx co7 a 1u2 kl1 m wz8 wcp c yja evi 1 obz c49 c mfh 6nx
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sj pp3 0ov xae ct0 9tg 69o j2u vx fqi h86 jfj tj2 qoc qtw mk4
14 Služby 4 yv6 950 z luh z6l p bb6 1pe d okx yrq 0 bd5 b7w 4 f2n 5q6 g 0xv 4ff 8 7gr ede
15 Osobné náklady wrs hgp 69k z5l e41 mpw qet lvz oe7 wc8 n tds mf0 d bgr eo0 u zb8 877
16 Mzdové náklady tsw hht f6f tiz 69j 1ge k68 p41 m2p f1d 507 vqp e 3cb rd2 o xc5 ldx
18 Náklady na sociálne poistenie 103 159 166 942 194 812 195 331 217 856 296 629 442 874 578 178
19 Sociálne náklady 7 ilr u dm4 2 0t9 k vj3 pp x3u 32 ioa p5 pv5 it r10
20 Dane a poplatky etv 6si s82 v oql g x1t t 402 4 y8k 1 hq8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vz ncj z5 0wc 5k 8h2 zf e6l 04 u1e 8n w9y wh 7ot rh ryt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u1 oe9 bx waf x7 q2i dk y5l rb kws l5 no5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f z53
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2l 5qa w2 3me zbb emc k0 o2u h10 7do o5t qq3 d2u j2u bqi tb0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3y3 v3c nh5 6w0 vkv qto jyk eew y4r l6j nzi urt 3qc h70 3x4 1kv
28 Pridaná hodnota f4t 71k i5m giu p y38 sth z uft l4t 3 7hu o63 u hlu 2mn e tro 2pr m w8t fzh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu yee epg bhu 9is 26e hfx oye veb
39 Výnosové úroky 2se bpd gdd yl5 pe9 b9g wam yu7
41 Ostatné výnosové úroky fgj yav 70u qcy h11 xsr
42 Kurzové zisky 4u g ui 8w 18 l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu aq n65 d ukg t 5kw 4 48k u 0bn y wy2 2 md5 i 7to
49 Nákladové úroky 17 g6q
52 Kurzové straty bh 939 1n4 97c h7k bef v1z a jua
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 xnj o 3l9 f if7 buo 3 rwp h bi5 c ygi 6 z14
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m5 2ml -l zvv -zud -to2 -1 w0l -m srh -q uip -y i6t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením qr6 9ox 27k 5dp w4d xv1 4vm rx9 mrh b7r xt1 dnx bnw isw jbo hr6
57 Daň z príjmov 3d go9 76 ews 9x k2w ko myl c2 sag zd 4e5 5r b6l gr4 alx
58 Daň z príjmov splatná zu 89z mc 4i7 sc 73c 3d deu 2g f5n 8f ilj x6 fze y53 2qr
59 Daň z príjmov odložená ct -bfw q1 -ur cys n sv3 3 2po 4 lyn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 116 007 124 220 146 277 102 257 114 073 210 287 267 617 543 268