GASTRONE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 120 799 113 805 116 815 159 001 153 829 119 138 26 384 25 868
2 Neobežný majetok 6s eg9 e2 n6z 9x rre j iqp o h7u g i5u y cvl 7 09t
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 381 39 101 19 954 9 016 2 533 2 533 2 533 2 533
12 Pozemky k fog
13 Stavby e 26d
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l0 pvb br 8qz 3m g59 e j2g 7 uyk v fvu 0 bhi v aow
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 533
33 Obežný majetok 9b 9qq z6 0s6 sc oi6 5vu nnp anu oc2 3f6 l5g ea the hq k5x
34 Zásoby súčet 93 4vz d3 3nl ak jo5 ssa gdu hpk gb6 u7b lct
39 Tovar 9u r8f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y lkq r2 qln oa 6cu y0 kjy ff ax6 q nbj lw gvu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a ewl wn z3j wc 7rq zg 4fg dq 39q b cdj bb 3kd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 6kw
62 Sociálne poistenie 5 45b
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 mzc
71 Finančné účty 8 8ac b33 2 w0f 388 i8a v 7e8 nf8 gi msa
72 Peniaze p e8q eyd 3 ibm k2v id6 e jmg tc3 5m 5h6
73 Účty v bankách e rwr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rik 6f1 jra eox yfv h87 e3g z5o 38l jh4 h54 ssy gm 9be qu q3e
80 Vlastné imanie -mtm 7ln -f9 ulm -ucv bma -z7l giu -fmd vhu -lwe ndr -h65 sg6 -b6b h5t
81 Základné imanie súčet r ktg lt 2cu gx ytk zu vex d5 mb5 6v lrn jy ozi cl sch
82 Základné imanie k sqo sv isw ic xpt p1 zg2 a7 knz 9w 0zm vk 3zg jc gq0
87 Zákonné rezervné fondy u e7l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0rf tml -ydx f0l -7rg ya8 -2ya zxa -nw8 sau -3tm lgq -aem nrl -vz7 39j
99 Neuhradená strata minulých rokov -ub7 dwa -lux n34 -3tt shn -rf4 5o7 -ogc 4c7 -2ka ygl -umt bt8 -dy9 oss
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4m q1h -b w4y -ex 19n -q1 vy4 -0t eeu -d0 eqp 3o q13
101 Záväzky myn svj ije jx0 b56 v3c p1f 7hf wrk nbz i6x l74 1x4 gk3 qf4 iif
122 Krátkodobé záväzky súčet qi2 g3g 44f 0ed kji rr8 8uj c32 dz0 s8q f0w 22w dgt wsd uqp r3q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3u byn dk 2tl ft dgm qe 4yp w8 bij er zbp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hpq oqk
131 Záväzky voči zamestnancom 6 n9q v zg6 f ebu r u9l 7 y58 5 ojg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q rpq
133 Daňové záväzky a dotácie 4 t44 o46 2 kga y 0ab n puf 8 jd4
135 Iné záväzky 10i zyf czz frw rr1 zgm q5r kz8 lz7 f0p ocd g46 49i 77o
140 Krátkodobé finančné výpomoci t7 dom lf qxk z6 p0p c9 thu mc 5s9 bl xap