GASTRONE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 120 799 113 805 116 815 159 001 153 829 119 138 26 384 25 868
2 Neobežný majetok io mee 4u s9a mm 88s h 30a t pna c rw3 p oeg 2 u9d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 381 39 101 19 954 9 016 2 533 2 533 2 533 2 533
12 Pozemky y 0tu
13 Stavby b vax
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zf 73k qp vpp vb tf7 s q3v d a00 w fxn c mot a uww
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 533
33 Obežný majetok y3 aux m0 57t jx m2m n8w sn2 opk o6k dq4 2jd 42 a78 xa 4y9
34 Zásoby súčet v2 6df oh 62l 25 g1a nme jsg 2up jg2 f89 jek
39 Tovar 3h 2yu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b xuw xg 80t e8 x1m p6 dy1 bn llx j 5at oa gxm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q o5g c4 yhh 14 fkc 9z fzv ln 0to z 8ya qv zly
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 rjg
62 Sociálne poistenie v roz
63 Daňové pohľadávky a dotácie q 1we
71 Finančné účty n 5u8 d2u j 6db 85q x2t 3 4k8 9u5 re qmo
72 Peniaze q zic hxu s swx dur 4ys 3 8ay uhp x6 uj3
73 Účty v bankách l x6r
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e29 r9b ska c80 eoy n8h nat d0h 53z jkv gx4 9p5 rv db7 v9 fay
80 Vlastné imanie -3vw uwb -yj b3w -ddt i28 -kws v77 -4d3 8dc -04z 7o1 -88z 8ng -4wf x8c
81 Základné imanie súčet m w7i yg oru kw yc0 5j ye0 ke l75 16 d7l eh 8dw pd me5
82 Základné imanie 3 8g5 90 ppq lx d55 2j nth 6n vcv gd id0 m7 6lt zx pnr
87 Zákonné rezervné fondy q exv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -se3 ujm -jwi yr1 -ppf npj -bxt 81n -kqj 8q2 -q54 arg -mmc lx9 -fg3 dqv
99 Neuhradená strata minulých rokov -n0u a0c -qml gaz -faq 53x -hnw gp7 -knt q96 -yf8 dft -0hx cbb -69h 1nv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pq zo3 -m 03k -i0 man -nn iih -gl ld5 -2p tgg e6 j6d
101 Záväzky tyo jpl 784 bao f6r imw ld4 v0b cs1 a7g 8h1 pqk r6t udh ijh 6fn
122 Krátkodobé záväzky súčet s6x tjc 2mu b0n i5r ri3 8nf qhg kze 9gx 1bn b2a 7uf ijb ipa dij
123 Záväzky z obchodného styku súčet as qw6 p1 fou 6h sza 0g u8i 15 bu2 xm p1n
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9lq 11b
131 Záväzky voči zamestnancom f iei n 1fq x xrb 6 6h7 i o68 7 m6v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 yeb
133 Daňové záväzky a dotácie b nl7 byo d 8le k jeu 4 jwy 4 iw4
135 Iné záväzky iy0 szb 4ar zyj nf4 c6u nvc bq8 kfo j3t gey p91 9gy hl4
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3c zi1 ze qqz em khc j3 52h ra 5b8 li c2g