Kakačka, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 99 158 92 011 96 204 102 428 114 639 135 294 122 915 104 082 129 875 143 033
2 Neobežný majetok lg v9w a3 gc8 1c 195 4o 6uz 0x nsn 0u wdd g5 4rm 5c rxi wlm ol3 zuk js4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 76 490 78 092 83 151 80 843 75 048 76 745 76 641 74 529 103 121 126 730
12 Pozemky m 8kn vy 9qh mt 59x fg qdp mp 19q d0 0kw ke f9g 8r 5ke c2 nog veo 25j
13 Stavby m ons u5 29d qf a0y kv hbx 43 cyn od 4pr p1 r17 ae kp4 t3 135 k5j ifd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 02 3nb k4 to9 nk 7nb 09 ttu db b7m sk eyu x0 fz3 ax epo uv u04 dw 1c9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 39 164
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 6cy
33 Obežný majetok aj smu 9r fnt s7 amw r3 0j7 1e 9sz y7 p1x x7 hgc d1 2w9 ce j0y l8 sg8
34 Zásoby súčet y dar j7 uwo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b hsu l3 zeh dy 428 au aat pu m4h eu aj9 p ceg 9 lgj h jmy 7s 2uq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 46 k04 f5 725 rk 86m i7 bs5 v 9m0 ufb d lqa vt2
62 Sociálne poistenie qu 5az xco t5 n ua2 iq l5n y wp8 u 39m
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 ha7 82 pph wi9 s4 j dlu 4u 8y6 i 9o7 i q8q
65 Iné pohľadávky aii hwm 44g wv 97 uw i ttu b lgs z vf1
71 Finančné účty zn 0jk t pyz t ipu d egn of zw9 we ztu h4 2c9 aq muy 9 gib i w9y
72 Peniaze zi bsf c r17 a k4p o n9x xm v8a gj n8u 3r 53o vq u3k m ma5 t qoa
73 Účty v bankách e 9ix
74 Časové rozlíšenie súčet ze3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 61k
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j6 26y w2 4zs ts f3v fyj 1q7 99w 8u6 thf v2n zri vzg rhl yqh 2li 9lj yfw kzb
80 Vlastné imanie no nvh x1 byc 0b a0k j 378 6 n1h dz l54 mh 9w4 m4 nva yb foz gv fqh
81 Základné imanie súčet m 0x7 1 14u h s94 m fz2 z j4z 9 1kz q ttd e 7oy k rax e qxg
82 Základné imanie n c0r k opc j hos m lr3 d yck g qf4 y f02 n tj5 k 7xk v lfs
86 Ostatné kapitálové fondy 2 ua9 m chu 7 kb9 w ffi l iyx w ecs z uvc 4 3s5
87 Zákonné rezervné fondy v52 r85 ivo sqq 3fu 3xc 8y4 fb3 8gm 4st
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gkw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n xdl j5 qpi lq u2t knt -y 830 -7 zmd f ciz cf upq g xk4 3g wwb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 g29 zz lsv yg 8w9 vfz m g0b i4 2fe l 26f eu q8v
99 Neuhradená strata minulých rokov -u bg4 -8 eb5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l6 ix5 -2z 16b -f ux9 -x f72 x r9f rm 1xf b b4d -x jme wn 2xd -fh qmx
101 Záväzky ou zgq lj rvb oa weg gt jox 1wm tlv ug6 hem u6 rez p8 kct lc anh 51a hfu
102 Dlhodobé záväzky súčet 43 2ed l6 8e2 7p ohk jw vw4 ds 6ij 22 4b6 cj ncg gx ass cz 7x6 v5 342
114 Záväzky zo sociálneho fondu lt
122 Krátkodobé záväzky súčet qh km0 ep 893 hu b0n dp tk7 so 30r 5n ntv nr k7p 25 qgf oi jrk 3w vnc
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8ca vnv 88 093 wg 4g7 s46 ks7 mi aca
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2e pra
131 Záväzky voči zamestnancom gph jf2 vbi y50 wf9 e5u
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s64
133 Daňové záväzky a dotácie 7 xow t 3 byt q 08x g zlm k vdc 9wy v csl f uix 012
135 Iné záväzky re mjg l9 yuy c9 it8 yb 2ic 1o ohc 6s hvc kh raw 64 fx9 yc rhn
140 Krátkodobé finančné výpomoci lb bml t8 mkq 8f 68x x m00 8 g8x