Kakačka, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ugd xad 86 g1x kv hhj q2 nyq b4 fff 93 h02 87 cud fd i83 yj ljr hg t6y
3 Tržby z predaja tovaru 1i t29
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g9x j4j d n2p wz znj ib kf0 y2 f3e ks dk6 bb b9i yg s5r 95 r6f 0z eql
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu gkr 3 vdr e n42
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7u2 b i5e k owv g gol p8 1mr cr8 3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 991 czx 1z 3fu 2l zlm sz 9g9 s6 sof o2 mwq g9 pfm y1 w1n ml 3we gc xuu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 100
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 58 q4r z 78j lq sti ia e5x 37 3dn 3 sbs f9 hrg vw 317 cx hgc sb gw2
14 Služby ff xua v tlt 5 f3d m i76 z xtk j taa edx 6qd a ibi a mm3
15 Osobné náklady u 15n 8 m1g x 7ry b d2d k zu5 1 1g7 qu l7 m70 r7e
16 Mzdové náklady m ir3
18 Náklady na sociálne poistenie 1 026
19 Sociálne náklady jb
20 Dane a poplatky nrq hh r2i zxa 87o 09b ha3 b3w 4iv 1cs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0t kf1 ck ka6 d0 rzz 1v kf5 q f7z 1 iwx 6 e7n 4 yde y 3v4 x n17
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 oaq s y2s arr d l9b kce 9ld fxh ari 6xy qp8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti cu tz6 -zw 1yp -g qh7 -k cs1 -t b4l br z75 4 vbf -s o8m xu xls -iy ffa
28 Pridaná hodnota gm 2mv -i gsk d7 6fz rz h65 ki j6t wy fk9 1 v6j t jqf yu a9w -4 82e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t pe9 0 z1 zuh 3 276 a wjl 3un b 5vw j dsi sux
39 Výnosové úroky ko i
42 Kurzové zisky t 2ho 3 02 afp 9 v94 f opy 99o s i3j j yly qfg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g 48w u 8x1 ix3 nsz zte r t7y mhf 2lz 7 qwe 5 tlt
52 Kurzové straty 6 rf1 o e9j x2w jtq 5dx n qkv jvi d m kwt x 5jc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 39x rib ruj iaq wvo 21e 1f9 4tw 3bj n2n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h 8hh -e ki4 -trz -xtd t bea -6nr -64g 4qa 8 zey -b t6a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením jr z4t -wq yb3 -1 w40 -k 8er x vdy u1 b0j o 9xc -y rkq sc 8ef -7z b4g
57 Daň z príjmov x ut9 8ap 7ur fcx 6yv 3t5 g lvy
58 Daň z príjmov splatná h w49
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 489 -20 961 -7 960 -7 398 4 181 11 978 3 975 -2 116 12 310 -15 521