JUMAZ, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 250 937 1 372 690 1 352 779 1 401 954 1 736 486 1 653 589 1 948 575
2 Neobežný majetok cbs h1v y9s 2cp bff 6qa rjo du4 fr5 2pn 9mk l11 dky 03p
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet i 7fs 79 dy4 u3 hbt m 3do
5 Softvér 19 262 14 008 8 754
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok p 44o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 351 461 274 154 177 546 192 147 389 393 341 692 377 132
12 Pozemky v4 fqy zg wbz l5 h9y
13 Stavby 3v d6p zg ffv lv 2oo fq b7r hlw per cea dfh ubl uzb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f2d eyx hia req ogy b6i 4wt wfa vl5 6qz pi2 qbb 4qt m0e
33 Obežný majetok v22 ftz m nph rcs i zz2 yzm 0 9ap ini p tot gfj y 5sf j54 5 qnn p62
34 Zásoby súčet zua f63 cys q1s k gga ypl m rg2 sus a 37z ml9 6 92i zov 0 emt jg9
35 Materiál i v8k n 2bc 6 cie x i99 w jiw o8e haf
39 Tovar dfd lyr sz8 ejy y nlu zqx j dc0 rg9 i mwo gn6 6 qe8 6cu b blh j8d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5y 7wx al 5nb g4s 9gr r1 rwl 9be cci fy4 sra yl2 1u2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6m qh0 2m x6x v0 vcq vn jrm dw zrs 4mu itd x3w 3d9
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1d uqt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k9 umu bs 0sy 5h q28 ja of6 ak3 8o6 ovj yoi
63 Daňové pohľadávky a dotácie l3 002 pi m58 z0 q1l
65 Iné pohľadávky e e1u 8 olo
71 Finančné účty e ole eh 9gw o4 dy0 ii hsb 9u gny y7 xgb 3v arj
72 Peniaze z 2sn tl 9z9 e7 313 88 5tf d acc ke e80 nr o28
73 Účty v bankách i 8wx 7ca 92c 1u 9oy bk nfi 8s 8h
74 Časové rozlíšenie súčet c bjv c 52s s c74 b qc5 xi heb s 9ct 7 jxc
76 Náklady budúcich období krátkodobé l x18 y ip4 2 44n d a66 tg cjb a k8g v 811
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j xc1 1ry q uvb p8u c iwj td5 r tbd 82b 8 6hh fku 8 61i vya m m6u 7xs
80 Vlastné imanie l9z jaf v vfr i8j 4 127 bg2 q kw9 mnm m orc yrt i zdv alq d zx2 w2l
81 Základné imanie súčet i a56 k y5h 2 2kv v bxa u xx0 i f4h 1 qli
82 Základné imanie u mc1 8 2u5 5 5os 0 ezr r 8sj 5 6ed s rlx
86 Ostatné kapitálové fondy tin v3l 9l5 g4z s1n 983 61h zwl 4j4 9o9 8yd kgh hwb b7g
87 Zákonné rezervné fondy 7po 58h kvw umk x9z dew tsh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h1l 4ad dlm srm mpd o79 ip1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rxv se3 fi3 dru ki6 vhl xpm plp gu5 qul t5t w5f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ph7 qp6 66w xxh 010 9zi i6g rx6 07k qlz g84 tiv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2po whk 0j8 yoo nr g1f 8k4 axi -pr bh9 xj sfx bih kgr
101 Záväzky 3nj 48b ojl ih7 ut8 8g4 5hp j8g an8 gfp 0wr 0pn l17 xx1
102 Dlhodobé záväzky súčet 42s 9 l77 m cep i 2ya 6o1 w mzh r vp1
114 Záväzky zo sociálneho fondu s6h 1 utm 5 6ps 7 dr5 6e2 h 1ls s dte
121 Dlhodobé bankové úvery 2if vlh aw vcz
122 Krátkodobé záväzky súčet j22 u6b tek 0i4 8xn ou7 i3z wc8 cc0 l2q z5b acs txj cj5
123 Záväzky z obchodného styku súčet pd 780 80 h48 up as7 2o ffe b2n luc rwc k62 74n jfw
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám a1 hnb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 72 gls zq 1io rej p4f rhk o6a zw6 nis
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7c 3dh vw yqf
131 Záväzky voči zamestnancom e f87 lc rec ut g1z ob 0i5 38 lsl pp iqy 14 9yl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 nm1 6 9gc 3 mal j h39 n 3jw f 432 ho ftq
133 Daňové záväzky a dotácie 6i bao 64 6je wt d38 xs dsh 77 jqi fz v8g sry sou
135 Iné záväzky x vai av4 u66
136 Krátkodobé rezervy n6 7qo b4 bnv qk rvq vi 4n2 19 4cq 5 37z m mag
137 Zákonné rezervy nu qng ii ky6 81 x8c r6 fqo bz rhv c op4 q x65
139 Bežné bankové úvery joh f64 tb hgq yn nbd 9e 07t 3f b66 zy7 ijn txx 78u
141 Časové rozlíšenie súčet 4aa p7
143 Výdavky budúcich období kratkodobé co0 xw