JUMAZ, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 250 937 1 372 690 1 352 779 1 401 954 1 736 486 1 653 589 1 948 575
2 Neobežný majetok b20 jx9 x79 42y x18 8lv uwb n3z w3e vpy 18e k59 x61 kcc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet a l8o au 5kw kr esv e zr1
5 Softvér 19 262 14 008 8 754
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok l u0z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 351 461 274 154 177 546 192 147 389 393 341 692 377 132
12 Pozemky 0r gzs a1 981 fd 42g
13 Stavby xq gt1 h4 o1p 4r 3ek r7 8t6 rn3 vk4 z2o swb lqm zl8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b6b 9rr 2kv ht6 8mj x26 bu0 itk ot9 5es mfh rty ca2 qak
33 Obežný majetok nlb 3sb p og9 t7q 5 dhb cr8 i c87 4wl 6 1xx wzg e 3d2 3x1 l 258 oeq
34 Zásoby súčet ch2 4gc eyd e9b j gfm b7l m fsf 0ki 0 1g8 cib t n5x cpy o p0w r30
35 Materiál 2 u5p 7 uz9 c usc s 0sf 2 1lr mmj x41
39 Tovar yxp dss iti gnw j dhz wfw f w5d vn6 n 5uv iaj q uq1 a4m 7 m9e 5az
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xp ngy y6 cw5 eyy m1v bd uwh yha hws ypr ht5 awl hkx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3k l7v wi bii fk 4m4 fl htd yf aa7 mee 9si 1hu ah6
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám z6 gjz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku aw 8na r0 0m3 pw 7lk c4 p9e x63 3w4 8pl igq
63 Daňové pohľadávky a dotácie y4 h0e mg nkc gf heb
65 Iné pohľadávky s k79 y cxg
71 Finančné účty q rtn f8 n8z 55 lgy 6r 2b2 82 xst zk 1dd cw osr
72 Peniaze u 4ij so dj5 cb pk3 5y y8l p 2nb e8 ner iv q6u
73 Účty v bankách t tbw 1fj 4zl p4 ihe x3 wyk 7t k1
74 Časové rozlíšenie súčet 7 ss9 z r52 b 8nl 3 3fe wj zb6 h oeq x w0t
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9 9vb 2 csv t h7b b 27q 3k ebo c cjo s gjk
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 8ab 8ri a x4z s3x v uj3 0lw s pv7 ewy o 4ls wz0 d oby ww3 a ch9 76q
80 Vlastné imanie 87h ark 9 3gm o21 o dcw t8h 8 ts4 51y l 170 avw 7 f3d 6qv 9 qd1 ank
81 Základné imanie súčet g 0mw d 511 1 zjj l bod v 1dn x 54f 1 6zz
82 Základné imanie x 9e0 j y19 x boc 9 0uq z vrt e ehz y sze
86 Ostatné kapitálové fondy 7dk vow k1n 03f kba 1vg 3d7 fm6 jcr xdl wt4 tpk tq1 be0
87 Zákonné rezervné fondy 7gj jyl dvm i7n sh6 chl g9y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8sa vq6 mzp lv7 4j3 6lg wxv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m8t wq4 l9j xmp god sc0 foj ppn pen hoa ze7 uhu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov un5 kt3 jol yv8 dd5 1hw vf1 6om p1m wet bz3 1um
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lgn tre 621 8z3 od g9a tqj lxl -m9 1cn 4y ka8 trv c4p
101 Záväzky 7dn n04 og6 1f8 3xm 7sf 0u5 in4 9su ytq jhr 1yd t4v 60y
102 Dlhodobé záväzky súčet gxg 3 pl4 g 8un d 713 6ds l hw9 b ni6
114 Záväzky zo sociálneho fondu b18 k s9p h e3r g h77 7th 4 nbq 1 3pb
121 Dlhodobé bankové úvery q8h jct b3 x5e
122 Krátkodobé záväzky súčet x07 14k cis olr 3pp u80 r4h ktm 5dv dc9 kau ax0 502 rba
123 Záväzky z obchodného styku súčet gb ato cx zjg 1b fqt qn 7ql iiw 8lf 55o vw4 e78 6b4
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám sc 51v
126 Ostatné záväzky z obchodného styku th 8iu qq 4ku ux5 for 8ip qni wwz bks
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z6 x37 9u 8fu
131 Záväzky voči zamestnancom m edz o8 oih wv rv3 1r ioq 76 jdp ag rmi 99 7z8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i hog k 7fi 2 yu0 b ugw l mzf 8 ltd o0 6sv
133 Daňové záväzky a dotácie zf sgt o5 aju p1 6tg 6b ues ng xrc dn tvb 68a v0a
135 Iné záväzky e fnx us3 t6u
136 Krátkodobé rezervy h7 2am wd 6yb l1 3qp gm cen f6 bt6 s s1z k b94
137 Zákonné rezervy g7 q7h tt pqb 6a lu8 pg pxd vj gk3 r s50 w peq
139 Bežné bankové úvery 1p8 m7h e1 knk yb p9l 5j gbc cc 41q 1e1 pzk 3ga rzn
141 Časové rozlíšenie súčet ak8 yh
143 Výdavky budúcich období kratkodobé o93 gu