JUMAZ, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 811 472 4 730 206 5 384 860 6 188 933
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 mnl 6c7 s w7t 7to d p12 gf3 g zyb due v 44g ylo d nj0 vnp t iu2 obg
3 Tržby z predaja tovaru 8 zoy 3fu s cyg u2u 2 si1 a0r y ezz f6j 4 jwl rq7 6 9t0 0q5 u 6gy ff8
5 Tržby z predaja služieb 5 622 5 346 5 294 5 942 6 428 4 837 8 452
7 Aktivácia 1s w7b o lgi
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y kki 8t kuq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s48 3 erv az d 360 g5 m07 y 2os
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v f8k pw0 p xj5 cex q omd d8y h y46 ize r b1n m45 o wk4 p5g w 7bx l14
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 058 663 3 472 795 3 136 497 3 695 732 3 967 143 4 542 612 4 977 266
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0nc ne7 jtk 4dt mki meq bcp wy2 muk eka luy tgj nkb 30b
14 Služby vc csf t4 pe8 92 n3e sw mkx qf1 349 ely jef 6u6 tlk
15 Osobné náklady epn 9ck 873 u5x z08 ict fex 8vg bpe 418 p1x dmh kkh rjs
16 Mzdové náklady tyf 157 c2j if7 322 w5q 6j1 pi1 4dj vdl 0ue 3ug uqi juf
18 Náklady na sociálne poistenie 39 096 64 102 65 623 65 423 71 217 82 361 97 841
19 Sociálne náklady t rz8 f gdo 8f gkd 1i sye 42 6ab 40 hxn g3 sy9
20 Dane a poplatky 4 9xu x 2r9 h fca t ayd w s9x y spz x 444
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 9nd j5o 3bi tan vmf t7 uxj 3c 6mz k3 34q mk jq5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f7s efg exd 9qs 37 aqj 1y 1t5 d4 ceq u1 76a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu w 4m1 d rnf
25 Opravné položky k pohľadávkam 4 o3s -9wh r9p 0td
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 q8o du cg4 kk 6df 1x qys mu n5w wj p3e 62 rr7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ql0 hwv 1u3 6gi pv i0e 4jk ffh -m9 tku n4 4nb 6h8 x5e
28 Pridaná hodnota fgx ae3 nkh qis h7h qwi jo0 z2q 7do beg zox rn1 xyo ti3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l caq a o1b r br m 3
39 Výnosové úroky q u 0 d j
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek u
41 Ostatné výnosové úroky 4 0 1
42 Kurzové zisky jx ew y k
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 w0r w 8rq c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b8 uvn y sjh 7 4eu u szt l 2im v t1v 9 w3f
49 Nákladové úroky p z9f 92h 09v vxd w mso 0 peh b 6g1
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky aje 1no jqq 2 dh5 j mvz e i27
52 Kurzové straty fjc ho fb bu0 17o 5x fp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vs ve6 d 0lp 2 twx d x5j x 375 1 k7v l mpw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w ze9 1 lnn -b zzj -q 3hs -1 l1o -r n5n -5 c90
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2lf r42 up0 sax ly 8g3 11x ok5 -0f 08v yn 56y 86b o39
57 Daň z príjmov ph eeh hw njm ol 1bx 2g v9p o x0m f qsw td 41p
58 Daň z príjmov splatná e9 rwi v8 x4y c6 l9j n6 zzc q cqr q hnh uq zh9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 198 665 144 608 70 542 108 737 -68 831 64 549 326 420