JUMAZ, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 811 472 4 730 206 5 384 860 6 188 933
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r ak6 ilt e lwg 51k t d3u 92a 7 xap 54v z qbh ih9 3 19t alz y orn 34o
3 Tržby z predaja tovaru 3 ufa 9pn d fth jex t bfn lne v j6k s86 e 8pi bp0 c iz2 b0m c 771 f5r
5 Tržby z predaja služieb 5 622 5 346 5 294 5 942 6 428 4 837 8 452
7 Aktivácia gp 99h h 1fm
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 awg xz ex8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2x9 g 15v e3 a i13 hd 4pb q 971
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q crh uz7 3 xnm 7i1 3 3of p2k x 7qm 49z 8 snu 2bo w b3o ot5 5 5tl tw5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 058 663 3 472 795 3 136 497 3 695 732 3 967 143 4 542 612 4 977 266
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dbd pkq 8y1 e3m n0y y6h l6h rn7 99y 69o 1t2 uam hqo x15
14 Služby cz 4fz 1l 6bd ja fss zx n3n hio 5tg cka d1z t15 gmp
15 Osobné náklady uur ikz 2v7 bae b2g jbh 4ss alu wtj e3a 0f3 722 p4a a3e
16 Mzdové náklady 40z zpm bgo 4si x3k pvm ubj yhl 4jd jzy g7y 3mf d5z qbh
18 Náklady na sociálne poistenie 39 096 64 102 65 623 65 423 71 217 82 361 97 841
19 Sociálne náklady j c6f r gmr ym cj6 41 pjx d3 l93 qx fvx a1 1ne
20 Dane a poplatky w 8y0 1 lyv k c2x 2 12h z 0s0 l 8ap 0 76y
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i8 hwb fwi 8hq 50r wmb x1 9m8 8d apr 51 x66 no 270
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0s6 l6i fj6 q04 hl veb 66 zzw gf 454 b8 zr1
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q 3p4 6 70t
25 Opravné položky k pohľadávkam g shg -iya vkl amp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 3jp tv k89 3a 1ps vi 6ld jl 6c4 9a q80 rd ccz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti fi3 vz6 2eh ecf bd c35 cv3 z4b -to mwi 00 gmp i2c uub
28 Pridaná hodnota rni jf2 mzg ct2 gvh uec b9o gg8 a98 fbq 1tf uj1 357 59u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h 7g3 r yrg 2 nt z 7
39 Výnosové úroky s g k k r
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 3
41 Ostatné výnosové úroky f 9 6
42 Kurzové zisky tb og 8 4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti h sox h uxc j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ad hcq x 55c k q4c q 5v9 i glz 2 7er v 1bd
49 Nákladové úroky u enq 3yg q0n qp2 1 s6h a 7eq l xwg
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky awj rjl oye h p7c w 20k j fyw
52 Kurzové straty 7vw 91 wj vba qe9 by rr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6c 20m 5 jlb i u03 4 44y 9 4b3 p 3od 3 ebo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 2ic c ln9 -s ezs -v 7az -0 i4v -v kzf -u chw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rvj iyn tk1 ffz vy z1v u5c qlu -jp by1 nn d3a lmn aly
57 Daň z príjmov cv rq8 rf li9 c4 3h1 0l ny7 3 n9e h tp0 j5 6pb
58 Daň z príjmov splatná 8h kyp jp dge 6p tyi ff q8c y 0b9 b y7w qp aa3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 198 665 144 608 70 542 108 737 -68 831 64 549 326 420