ENIMEDICAL a.s. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
1246/S
Dátum vzniku
30.07.2008
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje, koná a podpisuje v jej mene predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne.
Základné imanie
100 000,00 €
Predmety činnosti
 • úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava (od 16.4.2019)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby (od 16.4.2019)
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 16.4.2019)
 • demolačné práce ( odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín) (od 24.10.2018)
 • prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy (od 13.5.2015)
 • prenájom strojov a zariadení (od 26.6.2013)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 26.6.2013)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 26.6.2013)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 26.6.2013)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 26.6.2013)
 • prenájom motorových vozidiel (od 26.6.2013)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 30.7.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 30.7.2008)
 • výroba výrobkov z plastov (od 30.7.2008)
 • výroba výrobkov z plastov pre zdravotníctvo (od 30.7.2008)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 30.7.2008)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 30.7.2008)
 • reklamné a marketingové služby (od 30.7.2008)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 30.7.2008)
 • skladovanie (od 30.7.2008)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 30.7.2008)
 • sterilizácia výrobkov z plastov pre zdravotníctvo (od 30.7.2008)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 30.7.2008)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 125,00 €
 • Počet: 800
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 26.06.2013
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Zuzana Hudecová
  Drozdová 8107/11
  83106 Bratislava - mestská časť Rača
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.03.2022
  Názov funkcie: Podpredseda predstavenstva
Dozorná rada
 • Juraj Vidor
  Slnečná Stráň 644/12
  97211 Lazany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.07.2021
Ďalsie právne skutočnosti
 • Notárska zápisnica č. N 83/2019, Nz 6613/2019, NCRls 6753/2019 zo dňa 04.03.2019.
 • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2016.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2015.
 • Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2015.
 • Notárska zápisnica č. N 55/2013, Nz 7678/2013 zo dňa 08.03.2013.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.4.2012
 • Notárska zápisnica N 82/2010, Nz 2199/2010 zo dňa 25.01.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1180/2009 Nz 39601/2009 zo dňa 05.11.2009.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 625/2008, Nz 26494/2008 zo dňa 20.6.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 31.5.2017, PL
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 19.03.2013
 • Úplné znenie stanov zo dňa 08.03.2014
 • Notárska zápisnica N 55/2013 Nz 7678/2013 NCRls 7864/2013 zo dňa 08.03.2013, Listina prítomných, splnomocnenie
 • Podpisový vzor - Valéria Hudec
 • Notárska zápisnica N 280/2015, Nz 15731/2015, NCRls 16165/2015 z 11.5.2015
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Úplné znenie stanov z 11.5.2015
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia z 16.10.2015.
 • úplné znenie stanov
 • NZ o MVZ.asice
 • Zápisnica z MVZ.asice
 • Súhlas člen dozornej rady.asice
 • Súhlas podpredseda predstavenstva.asice
 • Súhlas s ustanovením do funkcie.asice
 • Zápisnica.asice
 • Súhlas s ustanovením.asice
 • súhlas s funkciou likvidatora.pdf.asice
 • Notárska zápisnica N 1180/2009 Nz 39601/2009
 • Podpisový vzor Ing. Július Petrenko
 • Úplné znenie stanov zo dňa 5.11.2009
 • Podpisový vzor Martin Pacek
 • Podpisový vzor Ing. Roman Chromý
 • Podpisový vzor Ing. Boris Danko
 • Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 20.6.2008
 • Živnostenský list zo dňa 25.6.2008
 • Notárska zápisnica N 625/2008 Nz 26494/2008
 • Notárska zápisnica N 82/2010 Nz 2199/2010
 • Úplné znenie stanov zo dňa 25.1.2010
 • Podpisový vzor PhDr. Martin Hudec
 • Podpisový vzor JUDr. Zoltán Sťahula
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.4.2012
 • Notárska zápisnica N 103/2016, Nz 19315/2016, zo dňa 31.5.2016
Dátum aktualizácie
22.01.2023