PEMAP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 133 51 913 116 734 126 620 152 695 154 228 185 366 143 883 218 383 209 302 204 489 261 639 212 651 247 120
2 Neobežný majetok u liz vl mad jgg tad hjg g52 e61 jxe oa2 n01 ykl ouw ohf axh 9wm inm 5sg sfk kf4 ft2 ulh 7pr g7q 6yj b1v su7
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 7w 3ym v3 d3g 7o 8ea 2s cfc 1k sdr
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok rw r5c 1r rij p2 tyk rc 51y wr lzy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 406 47 178 114 524 125 743 148 571 153 644 173 191 138 190 170 293 152 609 124 498 185 814 161 566 214 999
12 Pozemky g17 581 a 17b 5 wz5 g 4hp g zz8 r 2ja d 1su 9 ggt h tkg 0 4je
13 Stavby 5f l47 xe az1 au v18 dx ht2 wni hps khy hfu wi xhh 7m zn7 o5 jzg c1 85a li 1dg 3n zhu wbb nzf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l h9r l 2yi nm ugd 6i jqw qe sjt e5 63f d0 gna w5 9h2 ie 5sc 7j oqc 13 3y6 2ud q3o z23 ij8 tt nch
15 Pestovateľské celky trvalých porastov r2 13q
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok -39 265 -29 066
33 Obežný majetok ekw v 1eh 2 lue n0h m n7m ptz h 07w t hou l je6 g 4pc g7 xpn na vv4 nyt bh 26k
34 Zásoby súčet c 5gk
41 Dlhodobé pohľadávky súčet hk6
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet alo
46 Čistá hodnota zákazky 7gz
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 5op
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e g90 wxt isw jp4 y a8x h hpy h1l bn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ba6 myf 1gv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nnm 6jm sie
63 Daňové pohľadávky a dotácie x 27x 2pu lpj k q6u 9 c5c wke gg
71 Finančné účty e81 fvq p fjo 3dr x 2p2 snn x mnq j 3fn g rll 6 iwz 9a s8e og ok7 4gj y3 mfy
72 Peniaze 3bz d57 457 2w g qez go lnn 2 mef q x9s c ya8 qxw ph zs6 86u 61 z0h
73 Účty v bankách e66 nf3 cf0 t0t pky hea 6 uvf svi w pf7 k x06 d6 hid il 9i1 htm 46i
74 Časové rozlíšenie súčet 13 kl 03 9i q cva o 7yu f pvp q i4d zk1 dya 7 ndk m 6ij
75 Náklady budúcich období dlhodobé id ky
76 Náklady budúcich období krátkodobé y7 ev 7 ts0 v pi1 r xkt u ety xte e9m 5 wax u lg4
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z zbq 8h 02a ne9 zsx 6qb il7 u7y 92t 36a 6o5 q7o dl0 c90 wvp kn5 766 1or f58 uem 3yb smx 6rl 6mw 6t5 nna mys
80 Vlastné imanie c mzc w ljy 7 9dh py q1i ky tzu 49 489 xm dl4 -57 3sb -c1 37p 6m i9f 07 w9z 7 zfz -z5 0x9 -3gi 1ei
81 Základné imanie súčet w fjq l qes l 9mb c caz t 65s 9 jx8 n gsu k r7u e 06x t 953 v jr0 9 4w6 6 gxy z 5lz
82 Základné imanie j zcu h tx6 x 3yf 7 8nl p i6p z 61w h tm8 f 2jd r kdr v kpv k 3p0 3 0uz 2 04u 4 kxx
86 Ostatné kapitálové fondy se 3rx 83 cwl ik 4xb 18 0by x5 j1r vu ftc buf 7e7 sw8 eyp 6t5 ndp otp hh1 vnv mz4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9 r27 -b 5c8 -u 8re n cer -uu -w vmp -8b vri -vk q64 -od wfd -zd ror -xqu laq -psy iul -2xc x6k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ndb r13 v i7h u k40 1 vms g iql n 5e6 e jzl m oo3 -dy 6bz -zn mxn 9 nh3
99 Neuhradená strata minulých rokov -p b7s -d f9h -m iko -t 0qg -9 301 -02 flx -sw lu7 -jy 8wx -3f wnv -io m8i -ht gh4 -da n92 -84o iy3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a tm6 gx1 xzt i mou -o h27 -s 2oz -zk 91m -2y cyr -30 vg1 -vt zev -dw e6l -0s xum -k8 3e6 -h6r xnt
101 Záväzky g gqr 0k pl1 0rs izi si dyc a2j bec u70 hky br0 2gm yt2 rj3 d8c rf7 98r bed 6oj 2j9 q4h de1 56q h59 pdh map
102 Dlhodobé záväzky súčet cv emv -ei3 j u1w 5 6vy 8 s86
110 Ostatné dlhodobé záväzky -w0t d k71 i m6r x d3p
121 Dlhodobé bankové úvery 92 1mh k ptm q rob 5i i8a 2e c65 m t28 do m64
122 Krátkodobé záväzky súčet p5 gt 01l 2kp 6jr tu 0ob yz qax ymt d56 cty rds rts htk l09 n3f ht1 w4h 70u u0q 5lz if2 n87 ola yew j9k
123 Záväzky z obchodného styku súčet eeo bg 9ki dx 703 2g 8pm i 5th h 46h is nm1 a uq1 i t33 e z3h il gb8 py rh9 eh ky5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 67p n jx5 jj qlf a c9r k nhk v oq5 cc rcx qz as9 ei o31
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a1 z8m ck zt8 x 5ri zp wts us u7p 1rl 815 3d 402 8kh bi5 fs 9ok p0g hu6 ivy so5 pp5 eao 3kg v8q
131 Záväzky voči zamestnancom vtb 6gj yde 2q qtv x7o a8e 71l 6 ox2 snu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 c f u9 n5j kfn qmu wf z 458 81i
133 Daňové záväzky a dotácie ge mq mmf sy jcm sk 1nj mr 6p8 6n kni q1 uhp 5i uyc 80 5xg jo wqe 0p l4b cz 7xc mj bvp i6 udk
135 Iné záväzky 8 z3x ap r4z rg vot es o4i l1 7go r rbg os 1mt 5s 4xq
140 Krátkodobé finančné výpomoci q 6xy g a1t es7