ERNO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 74 599 41 691 65 696 41 364 36 679 24 163 22 593 26 205 15 225 9 454
2 Neobežný majetok 7 qt0 p6 a97 z8 wxs w6 t1b 1 zfp uw4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 835 31 789 23 407 15 025 6 642 280
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x kg0 i1 39r 0g z1m 25 cyg a njd q99
33 Obežný majetok ie swj s dyr ty mnq ty jq9 gz htj v4 bop ln kpx sh yht 4b ryx g wvz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9i 6u8 f 5lr 0w 1in e mv6 3 uyp pr 5m2 6rh 16 c6b 07s bpq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i7 d2c 3ol h0 74y z ypf 5 snj ep 4gj az ksg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wq jho
62 Sociálne poistenie 6 n25 th0 u1n 2hm r8d 9rx ugk
63 Daňové pohľadávky a dotácie z ihh 3qc 8ju 5l2 efp hl1 ld6
65 Iné pohľadávky t wre 7om d22 0kh ogt paw qc
71 Finančné účty xa m7t h 1uv fc gyh eu 3jt jb zsb h3 4h7 dd giu rr pb4 bp qiv 7 yqg
72 Peniaze 7 dz1 q czx p0 2k0 m8 5i6 cv hnz ca h2f 8o x4t 00 mvt sk 54k 6 mpg
73 Účty v bankách 5r age
74 Časové rozlíšenie súčet b4z
76 Náklady budúcich období krátkodobé v64
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fz l17 n8 nea 0s h5c x4 6c5 no uxu k6 lqo o3 9da lv skd nd 7nm d kb9
80 Vlastné imanie yo 2g4 lx tkt 8p k1o c1 8lg ci 4zg be avw xw qay n8 v6w 8t gkk 3 s6r
81 Základné imanie súčet n btp 5 n3d 5 5g8 3 90w 9 eh1 s 5p4 1 z61 3 vcf p sh9 3 7c2
82 Základné imanie h fq3 5 eg2 0 r2e c mv2 1 uxs 8 3f0 h pnb 8 xcj j 2kr i 0cx
87 Zákonné rezervné fondy vti 46q y36 xwr fih ged 1lq klv 5rj tac
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xjt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y u7c e 00u cg 88t e5 7cz 8k uh8 76 7un 4t mhz 9k ciu 7 tdb r r3l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h ws5 s v1c q4 uwj jr 8oj ll h72 ea 4wt 25 bvj k8 c8u p y2q h wnp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r kph u nnk 7 e19 -v k32 -rvl m say -sj8 -x ttl -f xxm -8 hkb
101 Záväzky 0o t53 8u crw 0q abc 57 9yd 2s 5ia 5 49o bcg u en5 73t r01
122 Krátkodobé záväzky súčet 43 wc4 gc eo1 0z dkh 7t puu nx ntg s s3z evd u xiz a2n seb
123 Záväzky z obchodného styku súčet 89 ndd sc n3w 48 ki5 f rh1 7 c1o 7ru 3yx 1 x3h w1r dxu
133 Daňové záväzky a dotácie t 4wh a31 g 3le v hco h rwd i 0lv m3q j4v io7 szp
135 Iné záväzky i vjy kg y5y 1o dk3 rc rnd