Takko Fashion Slovakia s. r. o. - Účtovné závierky

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.02.2019 - 31.01.2020
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2011 - 01.04.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2010 - 01.04.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2009 - 01.04.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha