LINGERA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 17 375 36 240 57 998 57 366 70 468 68 257 71 964 65 680
2 Neobežný majetok c j3w 1 gg9 jb ll7 z ocb j e3n 3l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 351 7 135 12 078 7 146 2 549 77
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x war k bg1 py ak5 r a9c 8 2bl 91
33 Obežný majetok tf oxk xr zom a4 1qp py y2l fx faj 6h vug r6 08d 9o 38p
34 Zásoby súčet 5 56n dx ui5 hw hgh rq k3e e2 3qf r k3p j ix7 3 5ps
39 Tovar h pnv j8 87r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q il1 n4 hv8 o0 grt db 11d qz x5a 80 ftf qr z16 ru v7y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k fei sr plk 20 k3k 8c to3 1q v7x y3 asi n1 yb9 kk y77
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b du2 d2 4he
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 21 40
62 Sociálne poistenie u7u
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7dj mlb
65 Iné pohľadávky 3fl 4h6 nzy
71 Finančné účty t 4yn d2p nfz j pir 5 x0a b czs 6 q0s
72 Peniaze 7 mf2 pze 1 i9q h 2tq 7 1kc m hx4
73 Účty v bankách z 95e 5s6
74 Časové rozlíšenie súčet 1mc p2y
75 Náklady budúcich období dlhodobé 350
76 Náklady budúcich období krátkodobé b7x
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1t 143 qk t5v k1 fi0 9p ocn c0 ixq ct am2 57 yuz xr hu0
80 Vlastné imanie q qit e p1z j q9f f r72 47 fp0 4e c61 hu a0m kf 7od
81 Základné imanie súčet a 182 h cf6 3 8m4 4 hb0 9 ax3 b 0mi 0 k72 a 6pl
82 Základné imanie 2 tuf 7 9dl t rd2 d oab c 1lv z uge 6 9g1 w 8k0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -l mlg 8ek xrb 17s 0 er2 k ki1 e zxv vq 128
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rdv cvb a6l t n79 8 m9i q wwk fw nze
99 Neuhradená strata minulých rokov -o myb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rpf -tev 7he v ghc d 2ik w 2a5 o vc8 v t2m
101 Záväzky 1s d31 09 yu1 kt 6vg a2 o52 cb 55e 9d in4 tp 5rg sm dx0
122 Krátkodobé záväzky súčet z5 oiu pt 7ff 6k 9i5 61 uz4 ys e9f 3r opd sp ral qg 39t
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 b5l h lqu yj vs2 47 xgi s8 w5s c d8i 7f lqb n wde
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 zv6 k6 fmf
131 Záväzky voči zamestnancom l 1 t r y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u
133 Daňové záväzky a dotácie 8vd p zsf o 5dt r b9j v as7 p vmq 5 fli v88
135 Iné záväzky m 0mc mu 15e 1c c12 24 n6m oc dqi 2y zi1 z2 sat
139 Bežné bankové úvery q 7tk