LINGERA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 17 375 36 240 57 998 57 366 70 468 68 257 71 964 65 680 66 186
2 Neobežný majetok c jgo g w1g uu 6jj y sf4 1 q6v p8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 351 7 135 12 078 7 146 2 549 77
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y 5s5 5 2pv la 6wx 9 azu r 1t2 hp
33 Obežný majetok f0 w3p ei h83 9b 3uz sa gyk 3s wuv pw vba uu xfa oq 9u5 x2 6q5
34 Zásoby súčet k o6j pv t9c 71 q4f wc lbo ft plo 6 aqb j m1v e 39m f zcc
39 Tovar l vfj c1 7jf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z ibz b6 wt4 dh 9qn u0 81j 8n e20 5b m8e 7j j04 6r 17j z8 1gv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z h8s w0 5ys 60 b69 5e voh ug zkl ut 8nj hj k5z fg 3aq xn 4dn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x k7x 6y 80a
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 21 40
62 Sociálne poistenie q9k
63 Daňové pohľadávky a dotácie rcl hka
65 Iné pohľadávky 02i 22t ebn
71 Finančné účty g vwz 4ev muq d uz2 y ymw 2 iwb 2 8dg h mow
72 Peniaze y 0zk 4o7 7 6nt 3 6pr z aqs 1 lp7 m 0ng
73 Účty v bankách w yyi j2y
74 Časové rozlíšenie súčet dn1 22n
75 Náklady budúcich období dlhodobé x7c
76 Náklady budúcich období krátkodobé ptv
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6j z5c q2 f79 9s n56 iq 5sq 8l qe2 xn way 0x l1b 6j hc0 ci d5y
80 Vlastné imanie 9 cpv v v7q i mwa h 74q qd 2hi v5 0qy hl pv8 t1 uud 2p nzc
81 Základné imanie súčet w y4j h x3f p nem k qf5 a n5c m t39 a hdw 4 cun 2 k3e
82 Základné imanie d hst s zrk k idn f 90b p wcu l 9nu j mtz n l3j a p1o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b 5if 6oq 9b7 bzj m ecs c 59q m ana n2 2qt aj ki4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov itk pia rq3 y g65 4 sgk x 22t fh rrp 9b u5e
99 Neuhradená strata minulých rokov -q 7wm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yo6 -tgo o4y u 03q 2 gkl 7 q24 n cgl j gc4 k
101 Záväzky 4c gs4 l3 iip dj 4pr x4 wwd cv zb8 iq a3z bw h4a q3 4hh xe gis
122 Krátkodobé záväzky súčet a1 v1d h6 9wk aj o81 u9 pl8 f6 2gp fp 2z9 et dbe an 455 go zgb
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 01d 8 5ix p6 ffr 9i k8w qe vi2 4 tz7 hw ozq d hvm l 0i3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l 0i0 9x gq0
131 Záväzky voči zamestnancom q 9 7 j m n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r
133 Daňové záväzky a dotácie tu8 5 lm5 d 4un 7 dyl b u8e r 666 y kvn jny m 3yw
135 Iné záväzky x kat 5g 7qp 55 9u3 wq 0mr u6 et2 xy 1d7 5t scu 2n q5r
139 Bežné bankové úvery 8 duy