LINGERA, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f3 uzh qp sto e74 2aw g5 ups ph vbl wq shu vb 7n8 3b st7 c3 sew
3 Tržby z predaja tovaru c1 hhb lp h0a 2tl fid xf 1h3 u4 d20 0i bva lk a4h mv r07 wm h5m
5 Tržby z predaja služieb 16 4 246 233 300 45 2 035 5 2 000
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e24
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f ecb c95 73 x 4yp -m7 1aq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hf ob9 2a rl5 3z 6ci vg 4sh 3v 9w5 70 sxx 0g scz km p8v 5p kl6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 023 51 721 66 578 61 175 47 093 24 699 21 768 21 785 12 922
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q 168 q r9k h jf8 d 3kr b op2 9 l2x 5 gao 6 dcc 1 o1k
14 Služby c 8n4 nv tm8 3g rom s7 ux7 gw ssk 9 d6n i 8iz h 9vr i brn
15 Osobné náklady r86 4 pac
16 Mzdové náklady 1ye 7 16k
18 Náklady na sociálne poistenie 5 36
20 Dane a poplatky dso 5v7 unp 685 4ju l7c fzo l17 9qn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xpr e zry 4 co2 b 2g6 h gxd d f6d il
25 Opravné položky k pohľadávkam -o25
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c3u wa7 f sv3 v t2p 7 awp l dpe nwu e7z xkq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -81q aob a dm5 c eij m wd6 4 se2 w 1qp h 5bn bmg
28 Pridaná hodnota 02b b cuz e jue 5d 1ox xa fzi y uaf u kol 9 xn1 kwq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o
39 Výnosové úroky a
42 Kurzové zisky l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6xe ee3 k0p 46q uq7 5nd 661 gbl fcg
49 Nákladové úroky ftn 0fu e0w aw8 xq4 0c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w3q g95 5fs hcp xw4 5s6 h0w p56 pro
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e03 -i25 -p7s -3e0 -58a -7ws -oon -rnl -82r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -45d rs fis c lfr c 1l7 n 21m n pip b ehz o1
57 Daň z príjmov qux w2c ckq s w3p d6a 5o7 pah r4
58 Daň z príjmov splatná 7f0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -925 -157 591 1 981 3 838 2 553 3 604 1 492 5