LINGERA, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rd fnt 52 9l4 vbn qyw mj zte en nf0 vl 2nc 5f rfm 8s pko
3 Tržby z predaja tovaru fa xtw yr vgo p9r mun g5 pei wk mbg cw paf nq hdr 93 gnl
5 Tržby z predaja služieb 16 4 246 233 300 45 2 035 5
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu tqc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x 760 bvl gr p cjv -vo hro
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu db j3e 5t sgl s4 4ov n1 dtm ue rwk az b5r r7 8v9 b2 kzb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 023 51 721 66 578 61 175 47 093 24 699 21 768 21 785
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 goe k j1a 7 9ke j 53i f 061 1 i0t n 93e b 3gt
14 Služby m 2nj fe zsa is l1i 6t x12 7y r0c l yp7 8 29j f ppk
15 Osobné náklady k30 c b5o
16 Mzdové náklady mrn 5 v23
18 Náklady na sociálne poistenie 5 36
20 Dane a poplatky 3b1 1w0 2g3 3vw tsk kr0 y21 ig0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku oxk o tfj 6 6tl 1 gnr q xcc e m7g 7t
25 Opravné položky k pohľadávkam -75v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť dqq 43w 7 yjm h cy8 2 e1c k 84v 4w4 a4w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qn7 2zi x fel w m3c j kby o pp5 y lth k lv9
28 Pridaná hodnota vub l t4y z syv w1 qmf w6 ypd m 2ba 8 q32 w cil
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9
39 Výnosové úroky 2
42 Kurzové zisky 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j2j v5o olo 0e0 lbo xgf 5sp 1v4
49 Nákladové úroky 39c 9w8 5rj 7dm wyq 2h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b3m 9er zse 9y2 h5y yy6 vx9 bgr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yqh -wvn -p1y -7cm -t1l -ocn -vwi -lc7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -vea uc 60b 9 8n0 u ntx 5 et4 0 jdk s zum
57 Daň z príjmov 6yg pde 4i0 y wp8 ywx vbn hwi
58 Daň z príjmov splatná abg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -925 -157 591 1 981 3 838 2 553 3 604 1 492