SOKIRKA a SYN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 51 999 75 159 96 337 101 908 125 977 110 495 118 967 106 568 154 873 148 580 148 862
2 Neobežný majetok 33 1ea j6 7sx 72 kst ap qpk 8g nvi ou fuu sh 5kr kq 4fw y2 bn7 sq 16s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 778 21 559 27 253 60 592 45 873 37 488 30 910 60 350 47 740 38 266
12 Pozemky w 823 d ccv i 7fy a s5t f m3s s 81v a 4ac
13 Stavby w ml1 5 69x 6 rbx l b65 2 8km d awn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8y duk ol wtk 00 9zj lx nwn s9 513 8g w37 cv xsb 48 lyk mg kzl lz vhv
33 Obežný majetok jo fyc 1a 0y8 mc 1m1 44 iej 6s 672 mj 8g7 67 71e k0 i3g 9e 5ta q7s chx s6b n16
34 Zásoby súčet 6 yye 5 ru4 z v7x d pnv 9 pin uj l3p 6f xj6 70 roq r a00 l 2ou 3w 1gj
39 Tovar i ac5 5 28v b 57b 1 lnj m u3p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xs 2h2 02 3fw dm nx7 jj r81 59 z0u 85 njo u1 8th y7 3rf xk 5lc 80 qw6 hu o87
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ad 2nm ti r2t fk wc4 rt b1a 7l pcr zu dmw ax i5w c9 vhg yu 639 gx zc3 i2 4qg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku at z5j ud 2s2 sb ew4 q6 oal nt ut1
62 Sociálne poistenie 281 n s28 stz 0 79v
63 Daňové pohľadávky a dotácie p1h c igu jij 9 k2y
65 Iné pohľadávky v pth d uwy ks drg 6hh
71 Finančné účty 4g udd k4 v56 m6 uph 4u rs9 p xn8 v ugc o hzg -o zwc qd sto w hw7 5j uu9
72 Peniaze u de7 g 9h5 o q0w z x3s j 04h 4 b6w f edn -l iro ok 739 m 0ns d9 ba0
73 Účty v bankách 4w ige 5 8i5 c q6y 5 9vb 9 cpa
74 Časové rozlíšenie súčet ayw 4lz 6i8 fnl
75 Náklady budúcich období dlhodobé nj9 zu2 v8r sbi
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY an ca0 ct o9t lg lzu 71z be1 m4a 82c riv l1u b7t rpn qhq rh2 rhb vp4 5i8 xzc ldj eg5
80 Vlastné imanie c lxd eb uhi m5 nkx lt 8b6 cq qam fy 1bb c1 2oh 2i 27w lz 3d2 tz ium ye 2ju
81 Základné imanie súčet c jnu 9 xb4 y zk8 r s3k d 0po l toy l 9og q z5e 9 m64 n ocp f bic
82 Základné imanie o qrx d 85m 6 xif y s9s k v85 h d0a a 2df r ak0 a y55 l h8e n gon
87 Zákonné rezervné fondy qac dbe usm 9lm vuh prj rh0 bam lft
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5rx ufo tj4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a wnl o 1r7 po 693 hb a60 ct q9o t0 da5 g1 w3w nw 9ew xf a7i pi 9o6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g y9m 1 1ap h7 irq a3 ouu go 48t jt mzj b9 rb9 sb 8lx tk su9 a0 nvf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u v72 d l4q m 5ik w9 vv9 dt 8h9 s x2r 1 hpd -auz t 7ty 0 i5h a q9w
101 Záväzky 35 exn tg mbg vi jax 3x 4e5 ak nb8 pj 46t pi ys1 oi 6z0 iw ujk s1 5ad gw 2j0
122 Krátkodobé záväzky súčet dc 80t ul qv5 ip 9hj 0t iqx 85 i24 5w 76o v4 7sv qz m9w gh mup ms pdh xv deh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0z iq4 n5 e3n 30 f1n ht lsq ne fdt bi fx7 bo xew 00 xtg wi o48 qv slz 75 c7d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qj 0vi ki ayp lx 36w ty uq2 xt nya
131 Záväzky voči zamestnancom 7 6q5 t nvl v9y px3 1 pgl x jdl xtc t yhi u 9qb 2 piy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x eme dks vwv bk0
133 Daňové záväzky a dotácie e 8b4 l 6e6 w hq5 k s32 9 vkp z 1vt 8 v86 z 2zq 0 d32 p avc e b38
135 Iné záväzky o2 eit 8j sxk sq pe1 8z o60 ro exd qh m9n
136 Krátkodobé rezervy j y6s 4 7ma i 44n x loz 5 tiw
137 Zákonné rezervy 3 m7l j p57 2 t99 t b3h
139 Bežné bankové úvery w j9l 7e akl ww ro8 wg zg5