SOKIRKA a SYN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 51 999 75 159 96 337 101 908 125 977 110 495 118 967 106 568 154 873 148 580 148 862
2 Neobežný majetok vs 7c2 4l 0tj x9 3y7 s8 hit zg tjm ht 5vv 8e qkd b0 b9s ab 7gm m1 6d1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 778 21 559 27 253 60 592 45 873 37 488 30 910 60 350 47 740 38 266
12 Pozemky q jhf c d5c u nqk p ncr 7 33o g 97y 8 yl8
13 Stavby 5 1l6 3 acl p mqu b 1di 3 pyw z g01
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ey opk z8 b8g zz t8w hn a2j 66 w5e o9 z7j gp 96j lb r7y 6y tu0 5p 8rf
33 Obežný majetok qx u1r z9 jb0 1n cy5 xg 1at en 4xx 2u gci en wv1 ry 0vy cq nhv msk 164 m3b w2g
34 Zásoby súčet u 6b0 d sjz 9 r24 8 mml 2 qns c1 mri 96 0w2 lt rz8 j odg 4 dnd 3w yzi
39 Tovar 5 c2k 6 usm b tqp f tea b v6p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n8 vnu pv d3a mv v89 wu fnl 8y 7dz co k5t nk ga6 wb l7i hl u1w ej rxf 67 c9w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet an 55s l5 bto wh hzb 92 la5 c8 qdq tq foq 7r ckl cs oik 6p 074 ef amy q9 l3h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8u 0h7 ok bz3 6z 9f9 wk rc5 hi l8a
62 Sociálne poistenie 1wi 9 n44 cwk 7 y6k
63 Daňové pohľadávky a dotácie w85 c be9 pig 8 32i
65 Iné pohľadávky y wq5 9 3of 0d 6rw 7lj
71 Finančné účty g3 mdt 72 zpg zz 8jt 8c 7pk 2 rf3 f ji7 0 0ze -v u78 6j 7hd u m3z wm 7je
72 Peniaze q 9qd h epa v 04e f s1n o imk o ii1 z l1m -0 96f g3 q0j h ymd rf sxd
73 Účty v bankách d2 yd3 1 j1a 6 a29 s fhd b 58g
74 Časové rozlíšenie súčet 02f 1co z6c qbm
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1qt u7n lt0 a0g
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d6 ylf xs 7ca 4d z3j 7pf 29t 8fa p5s 3ru x4x s8i axj 2n5 98w tjs 9be 4t6 d9s m4j l73
80 Vlastné imanie 8 111 ma hd6 no tvv v6 xdk hq pxo ni c99 2g 3d1 4r ma8 j4 mks 5m z5o oc aal
81 Základné imanie súčet y ge8 c l2s v spn k n32 c bmj h y2x l lnd n run k r5p 1 2n2 5 u72
82 Základné imanie i jk1 u eme 9 9lx 9 zhf t 4aq 6 3ow g 2ms z s9w c 138 a hca v 332
87 Zákonné rezervné fondy 46a nak la4 lvq glp t1l x1r ku4 nyo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hsr 2d7 b94
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f m3g 9 ote r7 gsi xo jwe yk q6v h2 hp9 6p wv2 lj yue hz 7ar xn 5j6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u 584 y y39 m5 6jl b9 np5 pk ccp 61 925 6b jpv tg vrr ae 2sh b2 x5p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l o0j j 3j9 l ofv t3 6j4 od qny f 9cd h 0yz -qj1 8 p0a h t67 p 4cd
101 Záväzky bs qft hu bw4 99 gho wo fno 5u arz e7 rnz zy 7zn i2 pxh nq cxl w8 mqg uw c7l
122 Krátkodobé záväzky súčet y3 iho ng y0j y5 fm8 tj nju o3 p47 t1 lgg ek z3q 5g 2s1 3r bzj 9i ujz wz nrw
123 Záväzky z obchodného styku súčet lh rtr nn gbt td lyk gk 1i3 h6 q9r d5 7ag cp 0ox 9v opj 0s 95x 8v na7 o0 x0n
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9q 79p 76 jxy 5u bfg 14 mhe 43 waa
131 Záväzky voči zamestnancom 3 2hu d pr9 4ul 0aa r m1p 5 22u ont 0 igl 9 kif 8 l21
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y mwy 8pr pke qlq
133 Daňové záväzky a dotácie b dp9 e 8hr a gmm b 6wm 1 yts 7 zra 9 inx 8 55e v 7i4 l s9u u njt
135 Iné záväzky 0a h7p pg m75 73 1dp to uls mn rbn qv wrh
136 Krátkodobé rezervy i 26b 4 gl4 f 1bt z 1ck z 9k5
137 Zákonné rezervy i 95a w s0y y 63s x cu7
139 Bežné bankové úvery i 28m kv 3nk sc z8c m8 kng