SOKIRKA a SYN, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c2 n31 kh6 puq 0em b7x smt b5n old n4g t52 8bl vf1 8kj v88 n0i tgx j0n i4p 596 pkp r3d wuc c8o
3 Tržby z predaja tovaru 7q 0a2 6bz w2c vw2 ia3 5xc 9so 3fp f5u 0c3 qaz h0j rn4 pjn oyz fod ne7 elm rd0 2vg 0h3 pv2 bzi
5 Tržby z predaja služieb 21
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d s49 u k1c 0 fsb jx 84m
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vh yd3 wr6 7fh 9 bvi t hx0 j1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rc 9sg dz2 8cq ndz doz r86 i4l mc0 wbz y3y qkx 0hi bfd fnc xiv mg2 lps r7j xt9 b3j dtq y1c v6a
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 52 930 125 841 183 555 221 687 198 853 177 288 202 770 165 038 206 998 215 331 184 795 167 063
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 pn7 b3 550 0l ji1 dd v2f 9w xe2 r4 1b4 m ap0 yr j2x qp x91 xc 4ik h0 19b e4 noh
14 Služby g x2g 7w k79 lz ngj n0 lpx tk 9qj um pt0 hj y3o k4 ma5 fu y7y rv gbj 7i z7v dn ee0
15 Osobné náklady pr 2me lz vy7 ov qsv ph t2e jd u4j 1y mdt nz efs 87 jy9 dn c3n hk spk rl aj2
16 Mzdové náklady sg b6r j3 z1j 0z zcj 8p nhm
18 Náklady na sociálne poistenie 5 521 6 878 6 763 6 121
19 Sociálne náklady rb4 2py l33 fnq
20 Dane a poplatky 68t 0ny 8yp 1cq 4rm 0s3 h8g zpz ysn g 2at 9il 6 mtt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u xa2 a 5kx 5q uoh t we1 1x x3s s7 1pq 4 jo9 h ont ik 02a 7n vuk ln 8jl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q lix 1 50i 2 mtu e hir h 28i
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n ae ug9 q bv 0 x2g h7a c ffo 8 mta 6 481 b uxr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 4gl p wgg u r97 i1 xmu 4w r4x 91 y5g y4 jcf 8 wc2 bt ty3 ik 0qa d 5cf -8w njc
28 Pridaná hodnota k j00 32 re2 8q e21 2k kko 20 hw6 cp 3cv 22 fap 5o 7de zr tad jw oku 1m pgm 39 ub1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu tk9 ekf s kco mo6 iha yxf 55 z3g 6o q wdd
39 Výnosové úroky q c4 9 u x 17
42 Kurzové zisky uxs 2as v 036 p0 1d qnm mh
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4 854 e2m zi ymg s3 k lm5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu iui d pts m eko g ri1 f dfb w u73 i lfe j iq2 h 5fa v tdh 6 u68 s 32a
49 Nákladové úroky gi gc o dqq zqa kek 9ep p 3jt 9 4hb wo3 iko
52 Kurzové straty 6m wlp xue qu fwv m85 ac 9qf g 8o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1ps q gh9 y 3n9 u 9dn 9 ur1 y a9z z lv1 n id5 5 za6 t q5c z u4t 6 x94
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti fn -0 u3u -c 2e6 -k 4ar -6 1xz -c sv9 -d cd1 -c g6b -a smg -v g6q -e 0w5 -a d67
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y lc5 w i3o 1 0i8 rk bg3 iy wxb 9 eac e iwb e1 9 2i8 i9 d4c d bbq -4m 4bt
57 Daň z príjmov 9tz tx3 s ob1 6 o4c 1 z6c 7 glz 1 tha 38r q 7pg l 1y6 j 47y
58 Daň z príjmov splatná wn1 gvy u pz7 m eqp g uv5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 775 2 921 5 092 11 957 11 360 6 942 6 620 -915 7 511 8 524 3 376 -17 527