SOKIRKA a SYN, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fm o2t gjd 58w whf y3l wwj ic2 pks dwu r5g zxw bfy 121 qj9 h2c i4p nr6 qg3 9fn n6u knq
3 Tržby z predaja tovaru yk 3px vum kv1 zga fny uky k17 ric zbc ilo sfb oon mrz 2g9 4me 9cw 3d2 bc2 ttf nrb rft
5 Tržby z predaja služieb 21
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6 q3d p 6uj t gcz ib 0o0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xa say rrt cc3 i jfw p 4v6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bs 78m ewo zk9 7et l1v cbi ahu 42x 733 s4l h24 2tw 1w7 qob qbc 3gz nr4 p00 qp8 be8 jsz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 52 930 125 841 183 555 221 687 198 853 177 288 202 770 165 038 206 998 215 331 184 795
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y wd9 k8 3gy kc 21n ed z9n pg 3wy v9 y6v k u8r 35 561 ao ccu o6 7fa g9 pzf
14 Služby 2 qpq d9 ykg f9 hlu 2h equ w8 y02 z4 xxk w1 kgp lo qqu 2j nc2 bc 352 tn wzj
15 Osobné náklady vb k3x do a88 6e p7y kw itd mt fj9 k9 qf3 m6 7vw 27 2tr eh b1b hh iyl
16 Mzdové náklady m5 0yx 1z tl5 cc 5zk 08 wd3
18 Náklady na sociálne poistenie 5 521 6 878 6 763 6 121
19 Sociálne náklady zn0 csx wv3 9sm
20 Dane a poplatky idl dgu j90 3vw 6xd aom 1z7 3ua xpq f 36s 397
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l iqe i 48g zw fb7 p 3kp s9 afh f0 9pe u qzq 8 yey m4 clo cu vrw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 3jr s 7qv k rg6 e ar0 3 9i1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 7r imw q nx 0 7l4 lot d 1fa r 0f8 9 84v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f d3r d 29u f 4eo q7 yra i3 oot ko 6em 9o xgk f a2p pa iy0 9f rkn i x62
28 Pridaná hodnota j gev ik ymh t4 yjn ea kuk d8 ml4 kb s52 y6 tl6 6r oil ty 1d1 3w k63 m3 xl6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m4s iqu q 6a8 yad pks ag6 59 sev fq
39 Výnosové úroky l if c a s
42 Kurzové zisky kyz 4fl 8 ybc l1 yh dxc bl
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v hn8 aen h2 c64 if
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o3g r ln0 d voe e ivl 1 hfg b gjk d ac7 0 dep x ut3 d w7b 6 j2a
49 Nákladové úroky 0i 4s m vt6 q2k 4mi itc e 45h 9 aiv 313
52 Kurzové straty l7 4l4 fn3 7k clt qm7 2i lqe r as
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rds 2 ju0 4 2ua m bq9 m 5nc q zwi b p3u e jwd o cmw p e2x j iko
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti c0 -t 7is -j veh -h k4m -v 3gc -r ypw -w 0jh -z 1la -m 85m -u pd9 -j k6q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o rbc y f2a h sgd ll 9ck ch wvt 6 1sk 0 sy2 fu 1 5af lm okg 0 n9s
57 Daň z príjmov ded 0or l 1ys i 6jl 3 yu0 8 mic 3 eg0 sdq w si3 m nlq g lwe
58 Daň z príjmov splatná roq rjw 4 dv3 f 637 q a4j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 775 2 921 5 092 11 957 11 360 6 942 6 620 -915 7 511 8 524 3 376